Tarieven lopen achter op inflatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bureau DFO heeft eind 2018 uitgevraagd welke verrichtingentarieven financiële dienstverleners op dit moment hanteren bij:

  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Hypotheken
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen

Naast de gebruikelijke tarieven voor advies en bemiddeling werd ook gevraagd naar tarieven voor aanvullende diensten.

Tarieven arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Nadat vanaf 2013 de tarieven voor advies en bemiddeling bij individuele AOV’s (fors) daalden, zien we nu weer een stijging van de gerapporteerde verrichtingentarieven. Gecorrigeerd voor inflatie is de stijging vanaf 2015 echter niet voldoende om de inflatie bij te houden.

Opvallend is dat relatief jonge kantoren een (veel) lager tarief voor advies en bemiddeling hanteren (onder de €600,-) dan kantoren die al langer dan 10 jaar bestaan; die brengen in veel gevallen meer dan €700,- in rekening.

Tarieven hypotheken
De tariefontwikkeling met betrekking tot hypotheekadvies en –bemiddeling laat een diverse beeld zien. Vanaf 2013 daalden deze tarieven scherp, vanaf 2015 was weer een duidelijke stijging te zien, waarbij de verrichtingentarieven zich nu rond de €2.300,- bevinden.

Hier valt op dat een kleine 40% van de respondenten aangeeft betaald advies te geven na het aflopen van een rentevastperiode.

Tarieven overlijdenrisicoverzekeringen
Na jaren van daling van de tarieven voor advies en bemiddeling in ORV’s, is nu een kleine stijging te zien. Die is echter bij lange na niet voldoende om de inflatie te compenseren.

Verklaarbaar is dat tarieven die in rekening worden gebracht bij het oversluiten van verpande ORV’s veel hoger liggen dan het oversluiten van niet-verpande ORV’s. Maar dat het tarief voor oversluiten van een verpande ORV gemiddeld ongeveer 50% hoger ligt dan het tarief van het oversluiten van een niet-verpande ORV, is verrassend.

Tarieven uitvaartverzekeringen
Tarieven voor advies en bemiddeling van uitvaartverzekeringen begeven zich al enkele jaren rond de €150,-. Wat veel kantoren zich wellicht niet goed realiseren, is dat door de inflatie het rendement op deze dienstverlening gestaag daalt.

Opvallend is hier dat ca. 50% van de kantoren een tarief in rekening brengt bij het bijverzekeren van een nieuw gezinslid.

U kunt het onderzoeksrapport nu bestellen

Bestel hier het volledige onderzoeksrapport.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin