Veel onrust over Nationaal Regime

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

UPDATE 11 juli 2019;
Informatiebijeenkomst Nationaal Regime MiFID met handige tools

nationaal regimeBij Bureau DFO ontvangen wij de laatste tijd geregeld vragen over bovenstaande materie. Dit is de reden waarom Bureau DFO in de komende periode op verschillende plaatsen hierover een informatiebijeenkomst houdt.

Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terugvinden op onze website.

BERICHT 17 juni 2019; MiFID en Nationaal Regime

Op 3 januari 2018 is in Nederland MiFID II in werking getreden. MiFiD staat voor de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive. Het gaat hier om een complexe regelgeving gericht op het beschermen van consumenten die te maken krijgen met beleggingsondernemingen en handelsplatformen.

Voor de meeste generiek werkzame financieel advieskantoren zijn de eisen zoals die volgen uit MiFID II veel te complex om aan te kunnen voldoen. Toch zijn veel financieel advieskantoren via beleggingsverzekeringen toch betrokken bij beleggingen.

De Minister heeft eerder aangegeven het niet wenselijk te vinden dat, als gevolg van de zwaardere eisen in het kader van MiFiD II, deze adviseurs niet langer zouden kunnen adviseren over beleggingsverzekeringen.

Daarom is er een (beperkte) vrijstelling ontworpen. Deze staat bekend onder de naam: Nationaal Regime.

Het Nationaal Regime is vooral relevant voor financiële dienstverleners die adviseren in hypothecair krediet en/of vermogen.  Ook voor adviseurs die adviseren over beleggingsrekeningen. Het Nationaal Regime stelt deze ondernemingen in staat om advies te geven over gecombineerde producten met een beleggingscomponent (zoals effectenhypotheken, pensioenproducten en andere vermogensopbouwproducten). Daarnaast kunnen zij voor deze producten orders ontvangen en doorgeven.

Registratie in het Nationaal Regime
Om van de vrijstelling gebruik te maken moet een financieel advieskantoor zich bij de AFM registreren voor inschrijving in het Nationaal Regime. Deze inschrijving is administratief eenvoudig en brengt geen extra kosten met zich mee.

De belangrijkste eis is dat de aanvrager beschikt over de Wft vergunning adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet. Daarnaast moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking verlenen voor aansprakelijkheid in verband met deze gecombineerde producten met een beleggingscomponent.

Verzekering met beleggingselement: Geen vrijstelling Nationaal Regime nodig
Een levensverzekeringsmaatschappij kan een levensverzekering aanbieden waarbij de premie wordt belegd in aandelen. De waarde die de consument met deze verzekering opbouwt is rechtstreeks gekoppeld aan de ontwikkeling van de waarde van de beleggingen.

Voor financieel adviseurs die geen andere beleggingsproducten adviseren dan dit type levensverzekeringen, verandert er niets. Zij mogen, met de Wft vergunning Vermogen, deze levensverzekeringen op basis van beleggen gewoon blijven adviseren. Voor hen is een inschrijving in het Nationaal Regime niet nodig.

Verwijzing naar vermogensbeheerders
Het doorverwijzen naar een vermogensbeheerder in de zin van artikel 1:1 van de Wft kwalificeert niet als beleggingsadvies, omdat het niet gaat om het advies over een product. Indien er ook geen order worden ontvangen en doorgegeven door de financiële dienstverlener dan is er geen vrijstelling in het kader van het Nationaal Regime nodig. 

Vrijstelling handhaven terwijl u daarvan geen gebruik van maakt?
Veel kantoren hebben een vrijstelling in het kader van het Nationaal Regime maar maken daar feitelijk geen gebruik van. Het zijn die kantoren die de AFM heeft willen bereiken met het bericht dat wanneer er toch geen gebruik van wordt gemaakt de vrijstelling deze wellicht beter opgeheven kan worden.

Het punt is dat indien er zich in de toekomst bij deze kantoren een incidentele situatie voordoet waarin in theorie gebruik gemaakt zou kunnen worden van het Nationaal Regime, er ook voor dat incidentele geval de nodige voorzieningen moeten worden getroffen om aan de eisen van het Nationaal Regime te voldoen. Zo zal er bijvoorbeeld voorafgaand aan het advies aan de relatie een volledig gepersonaliseerd kostenoverzicht moeten worden verstrekt waarin de kosten van de dienstverlening en de kosten van de geadviseerde producten worden weergegeven in een exact bedrag en een percentage. Voor een incidentele transactie is werken onder de vrijstelling van het Nationaal Regime niet zinvol.

Op basis van het voorgaande kan een kantoor tot de volgende conclusie komen:

  1. Wij adviseren uitsluitend levensverzekeringen met een beleggingscomponent. Dit mogen wij met Wft vermogen blijven doen. Handhaving van de vrijstelling Nationaal Regime heeft voor ons kantoor op dit moment geen meerwaarde;
  2. Wij verwijzen klanten door naar vermogensbeheerders. Hiervoor hebben wij geen Wft vergunning nodig. Handhaving van de vrijstelling Nationaal Regime heeft voor ons kantoor op dit moment geen meerwaarde;
  3. Wij adviseren en onderhouden effectenhypotheken: Om dit te mogen doen hebben wij een vrijstelling in het kader van het Nationaal Regime nodig en dienen wij onze organisatie aan de eisen aan te passen;
  4. Ons kantoor wil kunnen adviseren over beleggingsfondsen en/of het ontvangen en doorgeven van orders in deze beleggingsfondsen. Hiervoor is handhaving inschrijving Nationaal Regime nodig. Wij moeten controleren of onze organisatie voldoet aan de eisen die het Nationaal Regime eist.

Wanneer u er even niet uitkomt?
Wilt u een product adviseren of bij een dienst bemiddelen waar u niet zeker weet onder welke voorwaarden uw kantoor deze mag adviseren/bemiddelen, vraag dit dan aan de onderneming die deze producten voert en leg het antwoord schriftelijk vast. Geen enkele financiële instelling kan zich veroorloven op dit punt u onjuiste informatie te verstrekken.

 

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin