Kantoren verschuiven aandacht naar zakelijk schade

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Binnenkort komt Bureau DFO met een onderzoek naar de activiteiten van financieel advieskantoren op de markt van zakelijk schade. Enkele trends die we nu al vermelden:

 • Uit het onderzoek komt naar voren dat een groeiend aantal kantoren meer aandacht aan deze activiteiten gaan geven. Belangrijke argumenten hiervoor zijn:
  • Gunstiger verdienmodel;
  • Binnen kantoor is noodzakelijke kennis aanwezig;
  • Mogelijkheid om meer toegevoegde waarde te leveren.
 • Opvallend is dat de meerderheid van de kantoren bij de focus op zakelijk schade geen specifieke doelgroep binnen het MKB kiest, maar zich vooral richt op het lokale MKB.
 • De meerderheid van de ondernemers geeft aan geen bijzondere waarde te hechten aan een keurmerk voor financieel dienstverleners die gespecialiseerd zijn in zakelijk schade.
 • Kijkend naar de komende vijf jaar verwacht het overgrote deel van de adviseurs dat de problematiek waarover binnen het MKB geadviseerd wordt, complexer wordt en daarmee de eisen die aan adviseurs gesteld worden hoger.
  Serviceproviders

  Bureau DFO ziet dat waar SureBusiness tot nu toe een van de weinige serviceproviders is die zich uitsluitend richt op zakelijk schade, dat andere serviceproviders hun activiteiten op het gebied van zakelijk schade, naast particulier schade, nu ook gaan uitbreiden. Wij verwachten dat in de komende tijd meer serviceproviders hun dienstverlening op het gebied van zakelijk schade nadrukkelijker onder de aandacht van het intermediair gaan brengen.

Opleiding zakelijk schade
In april start bij Bureau DFO weer de vierdaagse opleiding zakelijk schade. Voor deze opleiding zijn nog twee plaatsen beschikbaar. Wilt u hierover meer informatie ontvangen dan kunt u deze vinden op de volgende link.

Aandacht voor specialisatie agrarische sector
Bureau DFO start binnenkort met activiteiten voor kantoren die zich op het gebied van zakelijke verzekeringen willen richten op de agrarische sector (poten, vleugels en wortels).  Wilt u op de hoogte blijven van deze activiteiten dan kunt u een mail sturen aan rvanbommel@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin