ICT is moeilijk, niet helemaal te begrijpen maar o zo belangrijk!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leuke quizvraag: Waar staat de afkorting ICT eigenlijk voor?1

Naast de “normale wereld” is er de “ICT-wereld”. Toch gaan de veranderingen in de ICT-wereld in de komende tijd grote gevolgen hebben voor de praktijk op elk financieel advieskantoor.

SIVI is als onafhankelijke Stichting het kennis- en standaardisatie-instituut voor het digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Onder meer Adfiz maakt deel uit van het bestuur van SIVI.

SIVI heeft een visie ontwikkeld voor de relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering waarmee de de sector en dus ook financieel advieskantoren te maken krijgen. Het gaat hierbij niet over vergezichten maar over de overzichtelijke periode tot 2020. Dit rapport kunt u lezen via deze link: https://www.sivi.org/publicaties/sivi-vooruitblik-2019-2020/

Voor niet ICT-mensen is het best even “doorbijten” om dit rapport door te nemen. Voor ondernemers die nadenken over de toekomst van hun kantoor is dit echter verplichte kost. Het rapport zet een aantal belangrijke lijnen uit voor de toekomst waarmee elk kantoor onvermijdelijk wordt geconfronteerd.  Ondernemers die deze ontwikkelingen onderkennen zullen over het algemeen beter in staat zijn hun onderneming tijdig aan te passen aan de veranderingen die komen.

De lijn die SIVI schetst is een sector waarin de communicatie tussen klant, adviseur en aanbieder gekenmerkt wordt door:

  • Een gemeenschappelijke standaard waarmee alle partijen binnen de sector met elkaar kunnen communiceren.
  • Klanten die meer en meer eigenaar worden van hun eigen gegevens.
  • Partijen die de benodigde data over de klant ophalen op het moment dat zij de dienst leveren en deze data slechts kort archiveren.
  • Adviseurs die veel meer dan nu het geval is, gebruik gaan maken van klantgegevens die direct bij de bron worden opgehaald, waardoor het verzamelen van data bij de klant en de kans op fouten bij het overnemen van data tot het verleden gaan behoren.
  • Het gebruik van meer en meer gevalideerde data. Daarmee kan de adviseur, maar ook de aanbieder, uitgaan van de juistheid van de data.

Deze ontwikkeling zal ertoe leiden dat de hoeveelheid administratieve werkzaamheden op financieel advieskantoren afneemt. Daarentegen denken wij dat de advieswerkzaamheden gaan toenemen. Zowel in de breedte (meer onderwerpen waarover geadviseerd wordt) als in de diepte (meer complexe onderwerpen).

Lunchbijeenkomst: toekomst van het financieel advieskantoor in een digitale wereld
Bureau DFO organiseert in maart een lunch voor maximaal 10 relaties van Bureau DFO. Tijdens deze lunch wordt in het bijzijn van een van de opstellers van het rapport van gedachten gewisseld over de consequenties die deze veranderingen voor de dagelijkse praktijk van het financieel advieskantoor gaan hebben. Wilt u hieraan, als gast van Bureau DFO, deelnemen, dan kunt u dit aangeven op het volgende mailadres: avanekeren@dfobv.nl. Bij meer belangstelling dan plaatsen maken wij een selectie op basis van de aanwezigheid van zoveel mogelijk verschillende type ondernemers tijdens deze lunch.

1informatie- en communicatietechnologie

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin