Franchisenemers krijgen recht op vergoeding goodwill bij einde overeenkomst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Binnen de financiële sector zijn meerdere franchise formules actief. Wijziging van boek 7 BW introduceert belangrijke verbeteringen van de rechtspositie van franchisenemers. In dit artikel gaan wij in op een aantal van de belangrijkste wijzigingen.

 

Franchise
In Nederland zijn circa 800 franchise formules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchise ondernemingen verschaffen werk aan ruim 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt boven € 30 miljard. Ook binnen de financiële sector zijn meerdere franchise formules actief.

Wetsontwerp ter consultatie
Het Kabinet wenst de rechtspositie van de franchisenemers te beschermen. Hiervoor is een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorzien. Het wetsontwerp ligt momenteel ter consultatie. Tot 31 januari 2019 kan eenieder hierop reageren. Meer informatie:  https://www.internetconsultatie.nl/wet_franchise

Invoering vergoeding goodwill
Het voorgestelde artikel 7:919 lid 1 b BW introduceert de verplichting aan de franchisegever om bij beëindiging van de samenwerking aan de franchisenemer een financiële vergoeding te verstrekken, voor zover is vastgesteld dat er sprake is van goodwill en deze redelijkerwijs ook is toe te rekenen aan de franchisenemer.

Wijziging overeenkomst
De rechtspositie van de franchisenemer wordt verder versterkt. In artikel 7:919, lid vier, wordt bepaald dat de franchisegever bij een wijziging van de franchiseovereenkomst, die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de exploitatie van de franchiseformule, voorafgaande instemming vraagt van:

  • een twee-derde meerderheid van het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers indien een dergelijk orgaan aanwezig is, of
  • elke individuele franchisenemer jegens wie de franchisegever de wijziging wil doorvoeren en die de gevolgen daarvan ondervindt of dreigt te ondervinden.

Concurrentiebepaling
In het voorgestelde artikel 7:919 lid 3a BW is bepaald dat een beding in de franchiseovereenkomst dat de franchisenemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de franchiseovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, slechts geldig is indien het de duur van één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijdt.

Het wetsontwerp is via de volgende link te downloaden:

Voorontwerp Wet franchise

De hoofdlijnen van de veranderingen worden belicht in een actualiteitsbijeenkomst die Bureau DFO hierover organiseert. Klik hier voor meer informatie

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin