Eerbiedigende werking provisie van voor 2013 onderwerp van bezinning

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op 15 januari van dit jaar heeft minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden. In deze brief geeft hij een overzicht van de vervolgstappen die hij in de komende tijd op een aantal terreinen wil zetten.

Verschillende onderwerpen
In zijn brief behandelt de minister verschillende onderwerpen. Onder meer de voorgenomen invoering van de wettelijke bescherming van het begrip onafhankelijk adviseur en invoering van actieve transparantie van provisie bij schadeverzekeringen.

Een van de onderwerpen die ook in de brief zit “verstopt” betreft de aankondiging om te gaan onderzoeken of er gekomen moet worden tot aanpassing van de eerbiedigende werking ten aanzien van provisie van voor 2013.

Eerbiedigende werking
Met ingang van 2013 werd voor een groot aantal financiële producten provisie verboden. Naast bijvoorbeeld Hypotheken gold dit ook voor Uitvaart, Arbeidsongeschiktheid en Overlijdensrisicoverzekeringen.

Destijds hebben de beroepsorganisaties zich met succes ervoor sterk gemaakt dat het verbod alleen zou gelden voor verzekeringen die ná 1 januari 2013 nieuw werden afgesloten. Het verbod op provisie geldt op grond van art. 86b Bgfo dus niet voor de verzekeringen die op dat moment al waren afgesloten. Tot op de dag van vandaag mogen verzekeraars over deze verzekeringen dus provisie betalen.

Voor- en nadelen
Het voordeel van de afspraak die in 2013 is gemaakt, is dat financieel advieskantoren de gelegenheid kregen om hun verdienmodel aan te passen en de kosten kunnen terugverdienen die ze hadden gemaakt om de verzekering destijds tot stand te brengen.

Het nadeel is echter dat adviseurs financieel nadeel lijden indien zij na 2013 de verzekerde adviseren de verzekering over te sluiten naar een nieuwe aanbieder. Op het moment van oversluiten verliezen zij namelijk de provisierechten. Dit kan in de visie van de minister goede advisering belemmeren.

Aankondiging onderzoek
De minister kondigt nu een onderzoek aan of de eerbiedigende werking van provisierechten die zijn ontstaan over verzekeringen die voor 2013 zijn afgesloten, gehandhaafd moet worden. Een dergelijk onderzoek wordt alleen aangekondigd indien er in de ogen van de minister sterke argumenten zijn om deze eerbiedigende werking nu of binnen afzienbare termijn te beëindigen. Gelet op deze aankondiging is het dus verstandig om bij het budgetteren voor de komende jaren of bij het bepalen van de koopprijs van een portefeuille rekening te houden met de kans dat deze eerbiedigende werking beëindigd zal kunnen worden.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin