Aandachtspunten van collega’s belangrijke bron van inspiratie beleid 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eind 2018 heeft Bureau DFO aan leidinggevenden van financieel advieskantoren verzocht aan te geven wat in 2019 voor hen de belangrijkste aandachtspunten voor hun onderneming zijn. Het overzicht van deze punten vormt een belangrijke inspiratiebron voor ondernemers die bezig zijn hun onderneming te versterken. Het overzicht is zonder kosten te downloaden.

Marktbeeld: veel veranderingen en veel kansen
De markt voor financieel adviseurs ontwikkelt zich positief. Particulieren en bedrijven krijgen op steeds meer terreinen een grotere eigen verantwoordelijkheid te dragen. De onderwerpen waarbij financieel adviseurs een meerwaarde hebben verdiepen en verbreden zich. Die verbreding is bijvoorbeeld te zien bij relatief nieuwe aandachtsgebieden als begeleiding van financiële aandachtspunten bij echtscheiding, estateplanning en duurzaamheidsmaatregelen.

Te zien is dat veel aanbieders die in de afgelopen jaren een beleid leken in te zetten om klanten meer rechtstreeks van dienst te zijn, weer meer aandacht geven aan de mogelijkheid om de klanten via onafhankelijk adviseurs te bedienen. Vanuit het perspectief van de financieel adviseur bezien biedt de markt op dit moment dan ook een positief perspectief.

Ondernemers blijven in beweging
In de afgelopen jaren namen we waar dat ondernemers veel tijd hebben besteed aan het aanpassen van hun bedrijven aan de eisen die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Hiervoor is inmiddels bij de meeste bedrijven een goed niveau bereikt en ontstaat er ruimte om weer aandacht te besteden aan de meer commerciële inrichting van de onderneming.

De rode draad is de ontwikkeling dat de zuiver administratieve en routinematige werkzaamheden in snel tempo minder worden, terwijl advieswerkzaamheden zowel in breedte als diepte sterk toenemen.

Veel ondernemers zijn bezig hun ondernemingen aan deze ontwikkeling aan te passen. Voor DFO was dit reden om eind 2018 aan ondernemers te vragen wat voor hen als management het belangrijkste punt was dat men binnen het eigen bedrijf in 2019 ging aanpakken.

De antwoorden op deze vraag geven een goed beeld van de dynamiek die op dit moment binnen het intermediaire deel van onze branche te zien is.

Het overzicht kan echter ook een inspiratiebron voor ondernemers zijn. Bij het doorlezen van de aandachtspunten die collega’s hebben genoemd, zullen veel ondernemers onderwerpen tegenkomen waarvan men bij het doorlezen denkt “dat moeten wij eigenlijk ook doen”.

Acht deelgebieden
De aandachtspunten zijn ingedeeld in acht aandachtsgebieden te weten:

Bedrijfsvoering, medewerkers, klanten, vergoedingsmodel, automatisering, specialisatie, nazorg en samenwerking met verzekeraars.

Serviceprovider Voogd & Voogd heeft het mogelijk gemaakt dat Bureau DFO de inventarisatie zonder kosten aan u beschikbaar kan stellen. De DFO inventarisatie “Aandachtspunten management 2019” kunt u hier downloaden: inventarisatie aandachtspunten management 2019

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin