Veel bedrijven vinden het volkomen vanzelfsprekend dat, wanneer een transportbedrijf haar de vervoerde goederen met schade aanlevert, de vervoerder de schade vergoedt. Het belang van het zelf verzekeren van de goederen tijdens transport wordt op deze manier vaak onderschat. In deze nieuwsbrief leggen we u een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie voor.

Een transportbedrijf arriveert bij de geadresseerde. Direct bij het openen van de laadruimte is voor zowel de chauffeur als de ontvanger duidelijk zichtbaar dat de goederen waterschade hebben. De huifzeilentrailer blijkt op meerdere plaatsen in het dak lek te zijn.

De goederen worden gelost en in de loods van de ontvanger geplaatst. De ontvanger plaatst vrij achteloos (slechts) zijn handtekening op de vrachtbrief die de chauffeur hem voorlegt. Omdat de chauffeur de schade immers zelf ook heeft kunnen waarnemen, gaat de ontvanger er van uit dat een schadeloosstelling snel zal volgen.

Is deze vanzelfsprekendheid terecht? Lees het in de casus.