Het (meerdere keren) uitbesteden van een aangenomen transport is in de vervoersbranche heel gebruikelijk. Als opdrachtgever of ladingbelanghebbende is het daardoor niet altijd eenvoudig vast te stellen welke partijen allemaal betrokken zijn bij het transport van jouw goederen. Toch is dat, in geval van schade, belangrijk om te weten. Zodat een claim tijdig en bij de juiste partij kan worden neergelegd.

Verwarring ontstaat bijvoorbeeld, wanneer een transportbedrijf op een claim reageert met de opmerking “Ik heb niet zelf vervoerd maar de opdracht aan een ander bedrijf verstrekt. Ik was eigenlijk alleen expediteur, je moet bij die ander zijn”. Is het zo eenvoudig voor een vervoerder om door te verwijzen?

Een voorbeeld, ontleend aan de praktijk. Klik hier