Schade aan of vermissing van vervoerde goederen tijdens transport leidt meestal tot discussie tussen vervoerder en ladingeigenaar. De vervoerder zoekt naar de ruimte die de CMR biedt om zich aan aansprakelijkheid te onttrekken. Daartegenover beproeft de ladingeigenaar de mogelijkheden die er zijn om zijn schade ongelimiteerd vergoed te krijgen.
Onlangs deed de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waar enerzijds een beroep op overmacht, en anderzijds een beroep op doorbreking van de limiet werd gedaan. De Rechtbank volgt in haar besluit de consistente lijn in bewijslastverdeling onder de CMR. Hoe zat het ook alweer?
De casus
DHL heeft een bestendige handelsrelatie met RSJ Transportes uit Portugal (hierna RSJ) en gaf op 30 maart 2015 in Eindhoven (onder meer) 10 pallets met laptops mee aan RSJ, voor vervoer naar Portugal. De 10 pallets maakten deel uit van een groupagezending.
Op de Autoroute in Frankrijk raakt de vrachtwagen van RSJ betrokken bij een ongeval. De chauffeur wordt meegenomen naar het ziekenhuis en de lading wordt door een bergingsbedrijf in bijzijn van de politie overgeladen. De lading wordt bij het bergingsbedrijf opgehaald door een andere chauffeur van RSJ en arriveert op 1 april 2015 alsnog in Portugal. Alhier blijken 7 van de 10 pallets laptops te ontbreken. De laptops op de wel aanwezige drie pallets zijn ernstig beschadigd door de stof Titanium Dioxide welke door RSJ in Nederland in grote hoeveelheid was bijgeladen.
DHL stelt RSJ aansprakelijk en vordert doorbreking van de limiet omdat sprake zou zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de zijde van RSJ. RSJ beroept zich daarentegen op overmacht en wijst alle aansprakelijkheid af. Wie krijgt gelijk?

Basisworkshop Transport en Verzekeren
Een goed financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant. Bijzondere omstandigheden, zoals beschreven in deze nieuwsbrief vragen om een gedegen kennis van de (transport)schadebehandelaar en dus ook van de verzekeringsadviseur.
Donderdag 6 september 13:30 – 17:00 uur​ (Hoevelaken)  meer informatie