Over het invullen van de CMR-vrachtbrief bestaat nogal wat onduidelijkheid. Partijen vullen de CMR-vrachtbrief vaak (onbewust!) verkeerd in. Wanneer er problemen ontstaan tijdens het transport of in het geval van schade aan of vermissing van de vervoerde goederen kan dit grote gevolgen hebben!
Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor het correct invullen van deze vrachtbrief.

Wie vult de CMR-vrachtbrief in?
De linker-kantlijn van de vrachtbrief geeft duidelijkheid: hier staat vermeld dat de vakjes 1 tot en met 15, alsmede vakje 19, 20 en 21, worden ingevuld door de afzender. Dat is dus het overgrote deel van het document. De vervoerder(s) vult/vullen slechts de (dik omrande) vakjes met nummer 16, 17 en 18, alsmede 20 en 23.

Het eerste belangrijke aandachtspunt is dus om het opmaken van de CMR-vrachtbrief niet in hoofdzaak aan de vervoerder over te laten!

Lees verder


Workshop “Transportrisico’s in beeld voor vervoerder en ladingbelanghebbende”

Wilt u meer weten over de CMR-vrachtbrief, zodat u uw klanten waarvoor u hun goederenbelang tijdens transport verzekert, goed kunt adviseren? In de workshop “Transportrisico’s in beeld voor vervoerder en ladingbelanghebbende” ontvangt u handvatten die uw dienstverlening op dit gebied aanzienlijk versterken.
We belichten de rechten en plichten van zowel de vervoerder als de ladingbelanghebbende vanuit verschillende invalshoeken. Praktijkvoorbeelden laten u zien dat deze situaties zich ook in uw praktijk kunnen voordoen.

Sluit aan in Hoevelaken op woensdag 27 maart en actualiseer uw kennis op dit onderwerp adequaat in slechts één dag! Meer informatie