In deze editie van de nieuwbrief Transport wordt bekeken hoe de aansprakelijkheidslimiet wordt bepaald.
Aan de hand van een casus wordt bezien hoe de rechterlijke macht de aansprakelijkheidslimiet bepaalt,
waarbij dient te worden aangetekend, dat feiten en omstandigheden uiteraard per individuele situatie
worden beoordeeld. Desalniettemin een leerzame casus voor een ieder die in de praktijk met dergelijke
situaties te maken heeft!

Lees hier de casus