DFO Nieuwsbrief Covid-19: Vragen en antwoorden met betrekking tot het Coronavirus; nr. 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het Coronavirus stelt ook financieel dienstverleners voor tal van vragen. Bureau DFO wil bijdragen om ondernemers te helpen zo goed mogelijk met deze nieuwe situatie om te gaan. Dat doen wij onder meer door een gratis nieuwsbrief beschikbaar te stellen met suggesties en antwoorden op vragen die ons bereiken en waar wij denken een antwoord op te kunnen geven. Hierbij het eerste exemplaar van deze nieuwsbrief.

 

Communicatie

Is er een tekst beschikbaar met informatie voor mijn klanten over de bezetting op ons kantoor?
Ja. Hieronder volgt een concept tekst:

Uiteraard draagt ons kantoor graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten tussen medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen.
Ons kantoor heeft daarom de volgende maatregelen genomen:
  • Een deel van onze medewerkers werkt vanuit huis;
  • Waar mogelijk proberen wij contacten met onze relaties per mail of telefoon uit te voeren.
Uiteraard kunt u ons bij schades en andere calamiteiten bereiken en zullen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Doordat niet alle collega’s fysiek aanwezig zijn kan de afhandeling van vragen soms iets langer duren. Wij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.

We hopen dat u begrip heeft voor de door ons genomen maatregelen. Heeft u vragen of opmerkingen, laat ons dit dan weten. U kunt hiervoor het volgende mailadres xxx gebruiken.

 

Arbeidsrecht

Ben ik verplicht werknemers thuis te laten werken?
Nee. Het RIVM roept werkgevers op werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dit is dus een advies en (nog) geen verplichting. Wanneer mensen thuiswerken komen zij minder in contact met anderen, en zijn zij op minder plekken waar veel mensen aanwezig zijn. Dit helpt bij het bestrijden van de verspreiding van het Coronavirus.

 

Kan een financieel adviseur ook werktijdverkorting aanvragen?
Ja. Ondernemers die een forse omzetdaling verwachten als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen werktijdverkorting aanvragen.
Om recht te hebben op werktijdverkorting moet u als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen.
  • Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De vergunning kan online worden aangevraagd: Aanvraag werktijdverkorting Ministerie van Sociale Zaken (NB: het kan zijn dat de site overbelast is. Probeer het, wanneer u de site niet kunt bereiken, op een later tijdstip)

Als ZZP’er heeft u geen recht op werktijdverkorting omdat u hiervoor in loondienstverband moet zijn. Ook kan er geen werktijdverkorting worden aangevraagd voor oproep- en uitzendkrachten.

 

Vragen en antwoorden
In de komende periode gaan wij met enige regelmaat vragen proberen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen. We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: stuur uw vraag naar avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin