DFO Nieuwsbrief Covid-19: Uitstel AFM marktmonitor, gewijzigde acceptatieprocedure hypotheken, oplossing keuringen AOV en gratis webinar; nr. 6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een modeltekst om uitstel van de AFM-marktmonitor te vragen, overzicht gewijzigde acceptatieprocedures hypotheken, oplossing keuringen AOV, resultaten onderzoek beeld intermediair, de halsstarrigheid van het CDFD en een gratis webinar met veel informatie. Hierover kunt u meer lezen in deze zesde DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Marktmonitor: ook de AFM denkt met u mee

In deze nieuwsbriefserie hebben wij in aflevering 2 van 17 maart jl. aandacht besteed aan de verplichting voor financieel advieskantoren om de Marktmonitor voor een bepaalde datum bij de AFM in te leveren. Dit levert vanwege de gevolgen van het coronavirus voor een aantal financieel adviseurs problemen op.

Op ons verzoek heeft de AFM bevestigd dat men er alle begrip voor heeft indien het ondernemers, als gevolg van de actuele marktomstandigheden, niet lukt om de ingevulde marktmonitor tijdig terug te sturen. Omdat de AFM zelf nog niet veel reacties uit de markt heeft binnengekregen, vindt men het nog te vroeg om te komen tot een generiek uitstel van de inlevertermijn.

Men geeft echter aan dat elk verzoek dat via het ondernemersloket wordt ingediend coulant zal worden behandeld.

Bureau DFO heeft hiervoor de volgende voorbeeldtekst voor u gemaakt:

ondernemersloket@afm.nl

Betreft: >invullen eigen AFM vergunningsnummer<

In verband met de grote gevolgen die het coronavirus voor ons bedrijf heeft, lukt het ons helaas niet om tijdig en op correcte wijze de door u aan ons toegezonden marktmonitor in te vullen en aan u te retourneren. Aannemende dat op 6 april a.s. de situatie nog lang niet genormaliseerd is, en gelet op uw reactie als verwoord in de DFO-nieuwsbrief van 23 maart jl., verzoek ik u vriendelijk toe te staan dat wij uiterlijk 1 juni 2020 het formulier aan u terugzenden. Zonder een reactie uwerzijds gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord wilt gaan.

Nieuwe acceptatieprocedures hypotheken in beeld

Inmiddels passen banken en regiepartijen in het kader van de coronacrises in snel tempo hun acceptatieprocessen aan. Dit betreft bijvoorbeeld de procedure rondom de “natte” handtekening die bij steeds meer geldverstrekkers nu ook vervangen kan worden door een digitale handtekening.

FlexFront heeft een overzicht gemaakt van de wijzigingen per geldverstrekker. Dit overzicht is voor iedereen gratis te bekijken en wordt door FlexFront vanaf nu continue bijgehouden.

De link naar dit overzicht is: https://flexfront.nl/liveblog/

Advies: bel uw klanten op

Ondernemers zijn creatief. Waarschijnlijk heeft u in de media de berichten gelezen over restaurants die besluiten om, nu hun locaties gedwongen gesloten zijn, over te gaan tot het bezorgen van kant en klare maaltijden thuis. Een creatieve oplossing om medewerkers aan de gang te houden en te proberen een deel van de inkomsten veilig te stellen. Maar kijken we naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan is het risico van “maaltijdbezorging” toch echt iets heel anders dan het exploiteren van een restaurant.

Om het hoofd boven water te houden zijn er waarschijnlijk heel veel zaken waarvoor ondernemers een oplossing bedenken. Oplossingen waarvan u als financieel adviseur weet dat het verstandig is om hierover in overleg te treden met de risicodrager.

Bureau DFO geeft in overweging om wanneer medewerkers nu extra tijd hebben hen de zakelijke klanten te laten bellen en te vragen op welke wijze zij omgaan met de coronacrisis. In het gesprek kan de medewerker dan alert zijn op zaken die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het verzekeringspakket.

De meeste ondernemers zullen een dergelijk algemeen informerend telefoontje kunnen waarderen. Zeker wanneer zij merken dat u vervolgens ook echt waakt over hun belangen om te voorkomen dat ze onbedoeld nog meer risico gaan lopen dan ze nu al doen.

Medische keuringen bij Goudse Verzekeringen gaan door

In verband met het coronavirus zijn bij veel medische instellingen alle, niet strikt noodzakelijke, medische handelingen tot nader uitgesteld. DFO ontvangt berichten dat dit ertoe kan leiden dat ook medische keuringen die nodig zijn in het kader van een AOV, problematische zijn. De Goudse Verzekeringen heeft, als een van de belangrijkste AOV-verzekeraars, inmiddels maatregelen genomen om de voortgang van deze medische keuringen mogelijk te blijven maken.

Mocht een arts niet willen keuren dan heeft deze verzekeraar de faciliteiten dat de keuring via videobellen doorgang kan vinden. Is toch een lichamelijk onderzoek nodig dan wordt de kandidaat- verzekerde in contact gebracht met een arts die wel wil keuren. De Goudse Verzekeringen voorziet op dit moment nog geen problemen dat de totstandkoming van een AOV geblokkeerd wordt doordat er geen medische keuring plaatsvindt.

Vragen van consumenten

Docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck geeft inzicht in vragen die consumenten op dit moment aan hun assurantiekantoor stellen. Om te laten zien hoe consumenten met dit onderwerp bezig zijn en hoe belangrijk het is dat kantoren actief blijven communiceren met hun klanten, geven wij u een voorbeeld van enkele van deze vragen. Enkele van de vragen zijn door Anita voorzien van een antwoord. Mocht u hiervan iets voor uw eigen nieuwsbrief kunnen gebruiken dan mag dat.

  1. Als ik besmet ben met het coronavirus, mag ik dan wel autorijden?Zolang je een geldig rijbewijs hebt en fysiek in staat bent om een auto te besturen mag je een auto besturen. Als het rijbewijs (tijdelijk) door justitie/politie in beslag wordt genomen dan mag je geen auto meer rijden.
  2. Als ik voor mijn buren boodschappen ga doen met mijn auto, ben ik dan wel verzekerd?Ja, er is dekking zolang er sprake is van boodschappen doen in de particuliere sfeer, dus voor bekenden /buren/familie, etc.
  1. Ben ik aansprakelijk als ik iemand anders besmet met het Corona-virus?Alleen als je bekend was met jouw eigen besmetting en onzorgvuldig omgegaan bent met de wetenschap dat je andere mensen zou kunnen besmetten.
  1. Ik bezorg met mijn privéauto de goederen die klanten nu telefonisch of per email bij mijn winkel bestellen. Is er dekking op mijn autoverzekering?Formeel is er geen dekking omdat zakelijk gebruik van de auto niet verzekerd is, maar omdat dit een tijdelijke en een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie is, hoop ik dat verzekeraars daar soepel mee omgaan. Zeker is dat echter niet.

Resultaten onderzoek onder lezers Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief van vrijdag deden wij een kort onderzoekje om een beeld te krijgen welke verwachtingen en wensen financieel advieskantoren hebben voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus.  Wij kregen het volgende beeld:

76 % van de respondenten verwacht dat zij klanten hebben die in financiële problemen komen als gevolg van de coronacrisis.

89 % ziet voor het eigen kantoor in de komende maanden een rol om deze klanten (dus klanten van het eigen kantoor die als gevolg van het coronavirus in financiële problemen komen) actief te ondersteunen met advies en begeleiding.

De prioriteiten aan behoefte van de financieel adviseurs zijn op dit moment:

  • Vaktechnische informatie over regelingen en voorzieningen 97 %
  • Teksten en notities om met klanten te delen 82 %
  • Aparte “corona” bespreeksdesks bij aanbieders 82 %
  • Inzicht beleid per aanbieder 82 %
  • Geautomatiseerde reken- en adviestools 71 %

CDFD blijft blind voor tijdsgeest

Ondanks interventies van Adfiz en CFD blijft het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening blind voor de tijd waarin we leven. Omdat de examenbureaus op 16 maart hun deuren sloten, hebben cursisten die zich tussen 16 maart en 1 april hadden opgegeven voor het doen van een wettelijk PE-examen pech. Zij mogen zodra het weer “veilig” is alsnog examen doen, maar dan wel een ander examen, gebaseerd op nieuwe toets en eindtermen.

Het fatsoen om het oude examen (eventueel gewoon schriftelijk zoals we in het verleden altijd hebben gedaan) af te nemen bij kandidaten die zich tijdig voor het examen tussen 16 maart en 1 april hadden aangemeld kan het CDFD niet opbrengen.

Gratis webinar ING: Samen kunnen we het verschil maken ten tijde van het coronavirus!

Woensdag 25 maart a.s. biedt ING om 10.00 uur een gratis webinar aan. In dit webinar, waaraan Bureau DFO meewerkt, worden aandachtspunten gegeven en suggesties worden gedaan voor de wijze waarop financieel advieskantoren kunnen omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Via de link hieronder vindt u uitgebreidere informatie en ook de mogelijkheid om u voor dit webinar aan te melden. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

https://intermediair-spotler.ing.services/

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin