DFO Nieuwsbrief Covid-19: Thuiswerken, digitale veiligheid en prioriteiten bij betalen van rekeningen; nr. 5

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tips voor het thuiswerken, waarbij ook de digitale veiligheid in het oog wordt gehouden. Welke prioritering te doen bij betalen? Dit zijn de onderwerpen in de vijfde DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen. En ten slotte stellen wij u dit keer een paar vragen!

Thuiswerken: gratis algemene aandachtspunten voor de arbeidsrelatie bij thuiswerken 

Met betrekking tot thuiswerken gelden er verschillende arbeidsrechtelijke voorwaarden. Bureau DFO heeft hiervoor een model contract en modelreglement ontwikkeld. Dit model is echter opgesteld voor de situatie waarin werkgever en werknemer in vrijheid beslissen om voor een lange periode een deel van de werkzaamheden thuis te verrichten.

Dit model is niet geschikt voor de huidige situatie waarin veel kantoren onverwacht en noodgedwongen snel tot het besluit zijn gekomen om medewerkers thuis te laten werken. In de bijzondere tijd waarin we nu leven zullen we de formele eisen, onder meer op het gebied van ARBO, maar even opzij moeten zetten.

Toch is het wel verstandig om als werkgever en werknemers alert te zijn op een aantal punten. Bureau DFO heeft samen met mr. Renate Kerkhof, MfN-registermediator, een overzicht opgesteld van aandachtspunten. Renate Kerkhof heeft veel kennis van de arbeidsrechtelijke vraagstukken op financieel advieskantoren. Voorkom dat binnen uw kantoor eventuele discussies over de ‘rechten en plichten’ in deze bijzondere situatie uit de hand lopen en vraag indien gewenst een oordeel aan Renate Kerkhof.

U kunt het gratis document thuiswerken hier downloaden.

Veilig digitaal thuiswerken: gratis praktisch overzicht

Omdat veel kantoren vrij onverwacht geconfronteerd zijn met de noodzaak om medewerkers vanuit huis te laten werken, is er soms sprake van een onveilige digitale infrastructuur. Dit maakt deze kantoren kwetsbaar voor cybercriminelen. Het laatste wat ondernemers nu kunnen gebruiken, is dat hun onderneming digitaal plat komt te liggen door afpersers.

Het zal niet mogelijk zijn om op heel korte termijn alle verbindingen tussen de kantoren en medewerkers digitaal optimaal veilig te maken, maar er kunnen wel een aantal praktische maatregelen worden genomen om risico’s te beperken. Op verzoek van Bureau DFO hebben de digitale specialisten van De Hypotheekbond een overzicht gemaakt waarin op praktische wijze in Jip-en-Janneke-taal een overzicht is opgenomen van punten rondom digitale veiligheid waarop gelet kan worden bij het thuiswerken. Mocht u onderdelen voor uw eigen communicatie richting uw MKB-relaties willen gebruiken, is dat mogelijk. U hoeft hiervoor niet apart toestemming te vragen aan Bureau DFO.

U kunt het overzicht Veilig thuiswerken hier downloaden.

Selectief betalen

De verwachting is dat veel zelfstandigen en ondernemingen vrij snel in een situatie komen dat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Hoewel vanuit de centrale overheid veel wordt gedaan om faillissementen te voorkomen, zijn de financiële reserves vaak beperkt. Ondernemers kunnen in een situatie komen waarin niet meer alle rekeningen tijdig kunnen worden voldaan.

Juridisch geldt dat een ondernemer een eigen afweging mag maken bij het bepalen in welke volgorde crediteuren wel of niet worden voldaan. Het is dus niet zo dat de oudste crediteur eerder betaald moet worden dan een latere crediteur.

Wat echter niet mag, is een keuze maken waarbij achteraf gesteld zou kunnen worden dat ‘geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden dezelfde afweging zou hebben gemaakt’. Ook het bij voorrang betalen van crediteuren waar je als ondernemer zelf belang bij hebt (betalen huur pand aan eigen vennootschap) is risicovol. Vindt nadien een faillissement plaats en zijn dit soort onzuivere betalingen gedaan, kan de ondernemer door de curator in privé aansprakelijk worden gesteld. Deze informatie is wellicht relevant voor de financieel adviseur zelf, maar ook als informatie aan de zakelijke relaties van het kantoor.

Kort onderzoek: doet u mee?

Aan welke voorzieningen en maatregelen binnen onze branche heeft u nu behoefte?

Bij het bepalen van de informatie die wij via deze nieuwsbrief geven en de suggesties die wij doen aan aanbieders en andere organisaties binnen onze sector is het van belang dat we weten wat er ‘op de werkvloer’ speelt. Doordat ook bij ons de opleidingen stilliggen, missen wij een deel van de contactmomenten met onze relaties.

Vanwege dit gemis aan contactmomenten vragen wij u mee te werken aan een kort onderzoekje van slechts 3 vragen. Met deze vragen willen wij te weten komen aan welke voorzieningen u en de branche in de huidige situatie behoefte hebben. Uiteraard treft u in een van de volgende nieuwsbrieven de resultaten van het onderzoek aan.

Via deze link kunt u deelnemen aan het onderzoek (slechts drie vragen).

Wat is de keuze van Bureau DFO?

Bureau DFO is ook overvallen door de impact die het coronavirus heeft. Ook wij hadden voor deze situatie geen noodscenario’s klaarliggen. We hebben wel keuzen gemaakt. Deze delen wij graag met u.

Bureau DFO bestaat al sinds 1991. Sinds de oprichting hebben we ‘normaal’ gedaan. Een normaal prijsbeleid en geen risicovolle investeringen. Dit heeft ertoe geleid dat de onderneming nu financieel gezond is en we een robuust eigen vermogen hebben om deze tijd door te komen. Dit geeft mentaal rust.

Sinds de oprichting hebben we een keuze gemaakt voor het type klanten dat we graag bedienen. Dit heeft geleid tot een groep klanten (adviseurs, verenigingen, stichtingen, banken en verzekeraars) die in zekere mate zich laten kenmerken door integriteit, bereidheid verantwoordelijkheid te nemen en de bereidheid om dingen niet louter te beoordelen vanuit financieel gewin op korte termijn.

Deze kenmerken gelden ook voor de zakelijke partners op wie Bureau DFO weer een beroep doet. Zoals docenten, juristen, automatiseerders. Geen ‘snelle’ mannen en vrouwen, maar mensen die gewoon hun vak goed willen uitoefenen.

Deze situatie biedt ons de mogelijkheid om ten aanzien van het coronavirus de volgende route te volgen.

Op enig moment zullen de problemen rondom het coronavirus overwonnen worden. De wereld in het post-coronatijdperk zal er naar verwachting anders uitzien dan we enkele weken geleden nog voorzagen.

Voor het zover is, worden we allemaal geconfronteerd met grote uitdagingen. Zowel mensen als bedrijven kunnen door de problemen die ze tegenkomen ten onder gaan. Juist nu moeten de ‘sterken’ de ‘zwakken’ waar mogelijk ondersteunen om samen het eindpunt van de moeilijke reis, die voor ons ligt, te bereiken.

Bij die reis geldt dat we ons niet meer uitsluitend moeten laten leiden door allerlei ‘regeltjes’ die we voor het coronatijdperk met elkaar bedacht hebben. Iedereen moet nu gewoon zijn gezond verstand gebruiken waarbij het alleen maar gaat om die ene vraag: hoe kunnen we samen op menselijke en verantwoorde wijze deze periode doorkomen?

Bureau DFO prijst zich gelukkig met docenten en organisaties waar we vaak al heel veel jaren mee samenwerken. Met deze partijen hebben we nu bijna elke dag contact over vragen als: ‘zou dit idee het intermediair en daarmee de samenleving kunnen helpen en wat kunnen we hierin samen doen’? In onder meer de nieuwsbrieven ziet u de resultaten hiervan.

Het is allemaal ellendig. Maar samen komen we er echt wel doorheen.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin