DFO Nieuwsbrief Covid-19: Terugkijken Webinar ING, Effecten corona per branche, opschorting acceptatie verzuimverzekeringen en uitstel van betalingen; nr. 8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een inschatting van de effecten van de coronacrisis voor een aantal branches, staking acceptatie verzuimverzekeringen, overzicht betalingsfaciliteiten voor MKB/ZZP en arbeidsrechtelijke vragen. U kunt hierover meer lezen in deze achtste DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Webinar ING:
Gevolgen corona voor verschillende branches

Op 25 maart werkte Bureau DFO mee aan een webinar van ING over de rol van financieel dienstverleners richting hun klanten die te maken krijgen met het Cornavirus. Hierbij ging Bureau DFO ook in op een aantal verwachte effecten voor de verschillende branches.
Onderstaand een overzicht van effecten voor een aantal branches:

In verband met de financiële positie van het kantoor, is het van belang dat ondernemers een goede inschatting maken van een eventuele correctie van provisie-inkomsten zakelijk schade.

Opschorting acceptatie verzuimverzekeringen

Bureau DFO signaleert dat meerdere verzekeringsmaatschappijen inmiddels zijn overgegaan tot een offerte- resp. acceptatiestop voor nieuwe verzuimverzekeringen. Uiteraard is de motivatie hierachter dat deze verzekeringsmaatschappijen willen voorkomen dat zij niet te dragen claims in het kader van het coronavirus binnenhalen. Bureau DFO verwacht dat dit besluit snel markt breed zal worden ingevoerd.

Daarnaast verwachten wij ook dat in andere branches verzekeringsmaatschappijen hun verzekeringsvoorwaarden kritisch zullen doornemen op de vraag waar extra claims als gevolg van het coronavirus te verwachten zijn. In reactie hierop kunnen beperkingen worden aangebracht met betrekking tot nieuw af te sluiten verzekeringen.

Uitstel, maar geen afstel van betalingen

Pensioenuitvoerders geven op verzoek (kleinere) werkgevers uitstel van afdracht van pensioenpremies. Ook de belastingdienst verleent op verzoek uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Particulieren die als gevolg van het coronavirus betalingsproblemen hebben, kunnen bij vrijwel alle banken uitstel van betaling vragen. Ondernemers en ZZP’ers kunnen ook, op aanvraag, uitstel van betaling krijgen van aanslagen van waterschappen.

Bureau DFO is heeft een overzicht gemaakt van de (op dit moment bekende) betalingsregelingen die in het kader van het coronavirus voor ondernemers en ZZP’ers in het leven zijn geroepen. Dit overzicht, gemaakt door Ruud van Bommel, van Bureau DFO, kunt u hieronder downloaden.

Het is verheugend dat zo veel partijen oog hebben voor de ernstige financiële problemen waarmee veel ondernemers en ZZP’ers op dit moment te maken hebben. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het hier bijna altijd gaat om uitstel en niet om het vervallen van de schuld.

Veel van deze ondernemers zullen over meerdere maanden geconfronteerd worden met een verlies aan inkomsten dat later in het jaar niet meer gecompenseerd kan worden omdat simpelweg “declarabele tijd” maar één keer berekend kan worden. Bijvoorbeeld een mondhygiëniste kan maar één klant tegelijkertijd helpen. Verlies van inkomsten in de ene periode zal niet snel terugverdiend kunnen worden in een andere periode.

Voorzienbaar is dan ook dat veel ondernemers, nadat het coronavirus overwonnen is, geconfronteerd zullen worden met een grote onverwachte schuld die in de toekomst toch gefinancierd zal moeten worden. Financieel adviseurs kunnen een belangrijke meerwaarde hebben indien zij de kennis en vaardigheid hebben, of in de komende tijd aanleren, om deze ondernemers te helpen deze schuldenberg beheersbaar te maken.

Download hier het document overzicht betalingsregelingen

Specifieke arbeidsrechtelijke vragen

Bureau DFO voorziet dat financieel advieskantoren in de komende tijd op een breed gebied te maken krijgen met specifieke arbeidsrechtelijke vragen. Uiteraard kunnen de rechtsbijstandsverzekeraars met wie financieel advieskantoren samenwerken deze kantoren helpen om de goede antwoorden op deze vragen te vinden.

Vragen van algemene aard zoals in deze nieuwsbrief hiervoor behandeld probeert Bureau DFO  zonder kosten te beantwoorden. Moeten wij echter daadwerkelijk “in de boeken” duiken, brengen wij voor beantwoording van specifieke vragen op het gebied van arbeidsrecht kosten in rekening. Als er kosten gemaakt moeten worden, dan wordt dit uiteraard vooraf helder met u gecommuniceerd.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin