DFO Nieuwsbrief Covid-19: Schuldpositie consumenten loopt door betaalpauzes fors op, tips voor digitaal beeldbellen en schorsing autoverzekering? ; nr. 16

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In deze zestiende nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen, vragen wij aandacht voor de oproep van Hypotheek Visie om consumenten die gebruik maken van betaalpauzes, te helpen inzicht te houden in de gevolgen van de snelle opbouw van hun schuldpositie, krijgt u een praktische notitie met tips voor beeldbellen, kunt u kennisnemen van een vakpaper waarin wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het opschorten van de WA-dekking voor auto’s en geeft Bureau DFO een formeel, maar vooral ook een informeel antwoord op de vraag of de Arbowetgeving nu ook van toepassing is op de thuiswerksituatie.

 

Hypotheek Visie: betaalpauzes leiden tot hoge schuldpositie

In enkele dagen hebben 14.000 consumenten om een pauze verzocht in de betaling van hun rente en aflossing voor hun hypotheek. Hypotheek Visie heeft vandaag een persbericht uitgegeven waarin men waarderende woorden uitspreekt voor alle partijen die in Nederland met hun klanten meedenken en “betaalpauzes” toestaan. Het gaat onder meer om verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, fiscus, banken, verhuurders, waterschappen en hypotheekverstrekkers.

Tegelijkertijd spreekt Hypotheek Visie haar zorgen uit dat niemand op dit moment, ook de consument zelf niet, zicht heeft op wat deze betaalpauzes bij elkaar op termijn voor de consument gaan betekenen. Hypotheek Visie vreest dat op dit moment feitelijk massaal overkreditering plaatsvindt en roept alle betrokkenen op samen te werken om de effecten voor de consument op langere termijn “beheersbaar” te maken.

Download hier het persbericht

 

NVHP deelt tips voor digitaal beeldbellen

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft haar leden vandaag een notitie gezonden met een aantal tips die gebruikt kunnen worden bij het beeldbellen. Omdat het hier voor velen gaat om een nieuwe manier van communicatie heeft de NVHP deze tips verzameld. Maaike Verhoef, secretaris van de NVHP: “Digitaal beeldbellen is voor velen van ons nieuw terrein. Wanneer adviseurs niet alleen hun relaties helpen, maar ook elkaar door ervaringen en tips te delen kunnen we snel leren om deze techniek zo goed mogelijk in te zetten.”

Wij stellen deze notitie hierbij ook graag ter beschikking aan onze collega’s buiten de NVHP. Net als aan onze leden vragen wij iedereen die na lezing van deze notitie nog aanvullende tips heeft, deze met ons te delen. Dat kan via het mailadres info@hypothecairplanner.nl. Wellicht kunnen we dan snel een tweede versie van deze notitie maken.”

Bekijk hier de tips

 

Schorsing autoverzekering? Anita Hol – Bubeck heeft zo haar bedenkingen

De AFM heeft afgelopen week haar jaarverslag gepresenteerd. Bij de toelichting van het jaarverslag suggereerde een van de bestuurders dat de verzekeringsbedrijfstak consumenten die financieel getroffen worden door het coronavirus, tegemoet kan komen door de dekking van de autoverzekering op te schorten. Assurantie Magazine heeft deze opmerking vervolgens terecht “opgepikt” en hierover een publicatie gemaakt.

Eerder is in deze nieuwsbrieven al tweemaal aandacht gegeven aan de risico’s die consumenten lopen indien tot schorsing van een autoverzekering wordt overgegaan. Ook De Vereende heeft deze risico’s onderkend en heeft, innovatief als zij zijn, de mogelijkheid geopend om alleen de WA-dekking te schorsen, maar de casco dekking te laten bestaan.

Deze ontwikkeling kan Anita Hol – Bubeck, docent schadeverzekeringen, niet bekoren. Zij maakt zich een beetje boos over het gemak waarmee bij deze suggesties voorbij wordt gegaan aan enerzijds de minimale besparingen in premie die worden behaald en anderzijds de forse extra risico’s waarmee de consument en ondernemers worden opgescheept. Zij zette in een artikel de kosten en risico’s op een rij.

Verplichte kost voor adviseurs die betrokken zijn bij autoverzekeringen voor particulieren en ondernemers!

Download hier het vakartikel

Thuiswerken en Arbowetgeving

Bureau DFO ontving de vraag van een kantoor of de Arboregels ook gelden in de situatie dat medewerkers noodgedwongen thuis werken. We hebben deze vraag proberen uit te zoeken en komen tot een “formeel ”en een “informeel” antwoord.

Het “formele” antwoord
Het formele antwoord is, dat de bestaande wet- en regelgeving gewoon van toepassing is. Dit betekent dat werkgevers moeten zorgen voor apparatuur en spullen om thuis te kunnen werken. Denk aan computer, telefoon, bureaustoel, etc. De werkgever moet de werknemer in staat stellen om zijn werk op een arbeidstechnische, veilige wijze te verrichten.
Zo zal van de werkgever worden gevraagd dat ten behoeve van de werknemers aan wie thuiswerken is toegestaan, een duidelijk thuiswerkbeleid is geformuleerd. In dit beleid is omschreven op welke manier thuiswerken is toegestaan. Bijvoorbeeld enkel wanneer een werknemer een bureau en bureaustoel heeft op een plek met voldoende daglicht. Daarnaast kunnen regels worden gesteld omtrent het gebruik van IT-middelen (denk aan beveiligde wifi) en privé apparatuur. Dus ja. Formeel gelden in deze coronatijd dezelfde arbeidsrechtelijke eisen als voor dat het coronavirus uitbrak.

Het “informele” antwoord
Niemand heeft zich kunnen voorbereiden op het coronavirus. Het maximaal thuiswerken vindt niet alleen plaats op zeer dringend verzoek van de centrale overheid, maar ook om werknemers jegens elkaar te beschermen.
Iedereen snapt dat onder deze omstandigheden niet direct kan worden voldaan aan de arbeidsomstandigheden zoals die formeel gelden. Enig realisme bij het handhaven van deze wetgeving of toekennen van “rechten” mag dan ook worden verwacht. In het geval dat de huidige situatie langer duurt of dat medewerkers ook na de coronacrisis vaker meer permanent een of meer dagen thuis gaan werken, zullen werkgevers echter wel de bestaande voorwaarden moeten gaan invullen.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin