DFO Nieuwsbrief Covid-19: Overzicht gratis tools, meer tips over digitale veiligheid en moeilijke gesprekken medewerkers; nr. 10

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alle gratis tools voor u op een rij. Tijdelijke uitbreiding dekking, meer tips over digitale veiligheid en moeilijke gesprekken met medewerkers. U kunt hierover meer lezen in deze tiende DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

De gratis tools op een rij

Van de mensen op financieel advieskantoren wordt op dit moment veel gevraagd doordat ze naast de zorgen voor hun familie en zichzelf ook oog moeten hebben voor de belangen van de relaties van hun kantoor. Via de speciale Bureau DFO coronanieuwsbrieven proberen wij u in deze moeilijke tijd op uw vakgebied waar mogelijk te ondersteunen. Ook voor ons brengt elke dag nieuwe ontwikkelingen met zich mee waardoor van een echte planning van te behandelen onderwerpen geen sprake is. Wij denken zelf na en worden geïnspireerd door vragen die u aan ons voorlegt. Daarnaast zien we dat partners met wie wij in “normale” tijden graag samenwerken nu ook meedenken hoe zij u kunnen ondersteunen.

In de voorafgaande 9 nieuwsbrieven hebben wij een aantal voor u mogelijk bruikbare tools kunnen ontwikkelen. Wij zetten ze onderstaand op een rij.

Hoe lang we nog met deze nieuwsbrief doorgaan? Liefst zo kort mogelijk! Af en toe sturen lezers een teken van waardering. Dat is ook voor onze collega’s stimulerend. Zolang wij zien dat u deze brieven waardeert en wij u kunnen helpen door zaken te verduidelijken, zullen wij deze serie voortzetten.

Overzicht koppelingen naar gratis informatie/modellen

 

Mooi: coulance voor restaurant dat gaat bezorgen

Particulieren en bedrijven trachten zich aan te passen aan de gevolgen van het coronavirus. In deze nieuwsbrieven hebben wij al een aantal malen gewezen op het feit dat de verzekeringsvoorwaarden niet altijd aansluiten bij de wijze waarop verzekerden nu handelen.

Een van de voorbeelden die we hierbij gaven zijn de (vele) restaurants die nu besluiten om maaltijden te gaan bezorgen.

Verzekeringsmaatschappij Nh1816 heeft inmiddels deze problematiek onderkend en heeft uit coulance haar dekking tijdelijk uitgebreid. Een mooi besluit. Wij spreken de wens uit dat ook verzekeringsmaatschappijen in andere branches op deze wijze naar de (tijdelijke) nieuwe risico’s gaan kijken zoals die door het coronavirus ontstaan en net als Nh1816 zullen komen met vooral praktische oplossingen. Hieronder treft u de wijze aan waarop Nh1816 jaar relaties heeft geïnformeerd:

Beste relatie, Vanwege de sluiting van de horeca sinds zondag 15 maart (18:00 uur) zijn veel horeca ondernemers overgegaan tot het bezorgen van maaltijden. Voor de bezorging wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een (privé) verzekerde auto (van de eigenaar, een medewerker of bijvoorbeeld een familielid). Maaltijdbezorging is uitgesloten binnen de WA-dekking. Echter deze bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Dat begrijpen wij. Daarom wil Nh1816, zolang de horeca verplicht gesloten is vanwege het coronavirus, de verzekerde coulance bieden als blijkt dat schade is gereden na 15 maart 18:00 uur tijdens maaltijdbezorging met een motorrijtuig dat is verzekerd bij Nh1816.

Onvermijdelijk: er komen moeilijke gesprekken met medewerkers

De coronacrisis heeft voor veel financieel advieskantoren een forse impact op de inkomsten. De situatie lijkt nog verergerd te worden doordat we wereldwijd afstevenen op een stevige economische recessie. We moeten gewoon reëel zijn: zo er al eind van het jaar enig rendement is, zal dit flinterdun zijn. Realistischer is het te verwachten dat veel kantoren het jaar eindigen met rode cijfers.

Dat vooruitzicht is niet prettig. Maar het hoort nu eenmaal wel bij het ondernemerschap. Bij dergelijke vooruitzichten is het belangrijk om te anticiperen op de ontwikkelingen die verwacht worden. Behoud van werkgelegenheid is in deze crisis van groot belang. Het is dan ook niet verstandig en ook niet in lijn met wat wij met elkaar in Nederland nu nastreven om medewerkers alleen maar als kostenpost te zien.
Maar, in veel bedrijven zullen we wel een “volwassen gesprek” met de collega’s moeten aangaan, met het doel om te kijken hoe we samen de storm die nu over ons heen komt gaan overleven.
Werkgevers zullen in dat gesprek begrip moeten tonen dat medewerkers ook hun financiële lasten hebben. Werknemers daarentegen doen er goed aan om niet alleen te kijken welke “rechten” zij hebben, maar ook open te staan voor het zoeken naar oplossingen om “het kantoor” te laten voortbestaan.
Samen zal over veel gesproken kunnen en moeten worden. Bijvoorbeeld over onderwerpen als:
  • Aanpassingen voor collectief als team of per individuele collega;
  • Aanpassing openstaand bestand aan vakantiedagen;
  • Opname vakantiedagen;
  • Voortzetting “auto” van de zaak;
  • Aanpassing “luxe” secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Aanpassing type werkzaamheden die medewerkers verrichten;
  • Aanpassing van werktijden en werklocatie (thuis of juist op kantoor;)
  • Tijdelijke maatregelen of definitieve aanpassingen;
  • Compensatie wanneer weer betere tijden aanbreken.
Het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden. Gelet op de ontwikkelingen die er zijn en verder op ons afkomen, lijkt het verstandig om hierover in elk geval alvast na te denken.

Nieuwe tips voor vergroting digitale veiligheid

In nieuwsbrief nr. 5 heeft Bureau DFO in samenwerking met de digitale specialisten van De Nationale Hypotheekbond een aantal tips verzameld die kunnen helpen om het digitaal thuiswerken zoals dat nu massaal plaatsvindt, waar mogelijk veiliger te maken. We zien dat dit artikel veel is gelezen (wees gerust, we zien niet door wie). Inmiddels zijn er enkele tips “bijgekomen”. Onder meer het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum om altijd gebruik te maken van een Virtual Private Netwerk, een goedkope en effectieve manier om digitaal te vergaderen, klantgesprekken te voeren en documenten te delen en de oproep om juist in deze tijd extra aandacht te geven aan het tijdig updaten van applicaties op mobiel, tablet en computer. Via onderstaande link komt u niet alleen bij de nieuwe tips, maar ook bij de eerder gegeven tips om de digitale veiligheid van uw bedrijf te vergroten. Uiteraard mag u (onderdelen) van deze tips ook gebruiken voor uw eigen adviezen in berichten aan uw particuliere en/of zakelijke relaties.


Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin