DFO Nieuwsbrief Covid-19: Nieuwe regeling arbeidstijdsverkorting, gratis tekst voor uw relaties en nieuws over toets-en eindtermen Wft PE; nr. 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Beschamend standpunt CDFD over toets-en eindtermen, een gratis tekst om uw rol als financieel adviseur in het licht van Corona toe te lichten en hoe om te gaan met opschorting van medische keuringen in het kader aanvraag verzekering en nieuwe regeling bij arbeidstijdverkorting. Enkele onderwerpen uit deze vierde DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Toets- en eindtermen Wft-PE

Met ingang van 1 april a.s. komen er nieuwe toets- en eindtermen Wft-PE. Probleem is alleen dat de examenlocaties al met ingang van 16 maart gesloten zijn. Is examen na 1 april wanneer op een bepaald moment de examenlocaties weer opengaan een probleem? Ja, want dan gelden er ook nieuwe toets- en eindtermen. Dat betekent dat adviseurs die geleerd hebben om voor 1 april nog examen te doen, opnieuw aan de bak mogen om ook de stof van de nieuwe toets- en eindtermen te leren.

Indachtig de oproep van de centrale overheid om in deze moeilijke tijd even flexibel te zijn, had verwacht mogen worden dat het CDFD zou besluiten tot een verlenging van de mogelijkheid om nog het oude examen te doen.

Dat is helaas niet het geval. De CDFD heeft een beschamende verklaring uitgegeven die erop neerkomt, 1 april is 1 april en regels zijn regels. Elke verbinding met de samenleving en elke uiting van begrip voor de situatie waarin adviseurs op dit moment moeten werken ontbreekt.

De verklaring van het CDFD: https://www.cdfd.nl/nieuws/actualisering-wft-examens-blijft-1-april

Gratis tekst: Communicatie van uw meerwaarde als financieel adviseur

Veel consumenten zijn overvallen door de vergaande maatregelen rondom het Coronavirus. In veel huishoudens bestaan ook grote zorgen. Niet verwonderlijk als uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt, dat een op de zeven Nederlanders niet is staat is om binnen een maand 2000 euro bij elkaar te krijgen als zich een onverwachte financiële tegenvaller voordoet.

Mensen die met onverwachte financiële tegenvallers geconfronteerd worden kunnen onverstandige dingen doen, waardoor hun financiële problemen alleen maar groter worden. Juist de financieel adviseur kan in die situaties mensen helpen. Helpen in het bieden van perspectief en te behoeden voor het nemen van de verkeerde beslissingen.

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon heeft een ‘neutrale’ tekst opgesteld waarin deze functie van de financieel adviseur wordt belicht. Kantoren kunnen deze tekst gebruiken voor hun site of berichtgeving aan hun relaties. U kunt deze tekst zonder kosten hier downloaden

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werkgevers die als gevolg van het Coronavirus een relevante inkomensdaling ervaren kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Kernelementen van de regeling zijn:

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Uitgebreidere informatie treft u aan via onderstaande link van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Geen tijd voor medische AOV keuring

In de medische sector worden op dit moment alle niet urgente medische handelingen in tijd opgeschoven om maximaal aandacht te besteden aan de gevolgen van het Coronavirus. Dit volkomen terechte beleid kan echter tot gevolg hebben dat ook medische keuringen niet kunnen plaatsvinden die voorwaarde zijn voor het kunnen accepteren van bijvoorbeeld een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Levensverzekering.

Bij een levensverzekering kan uiteraard voor de periode dat een keuring niet kan plaatsvinden het te verzekeren bedrag worden teruggebracht tot het bedrag waar een eigen medische verklaring volstaat. Op dit moment is het bijvoorbeeld bij Scildon al mogelijk een ORV tot € 500.000, op basis van eigen medische verklaring af te sluiten

Bij een AOV is dit probleem lastiger op te lossen. Bureau DFO heeft hierover contact gehad met een van de gespecialiseerde AOV verzekeraars. Wij verwachten binnen enkele dagen een reactie te ontvangen.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin