DFO Nieuwsbrief Covid-19: Gratis script nabellen particulieren relaties, gevolgen waardeontwikkeling en verschil tussen het V, W of L-economisch scenario; nr. 11

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een gratis script voor het nabellen van uw particuliere relaties, wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de waarde van uw portefeuille, het verschil tussen het V, W of L-economisch scenario en digitale trainingen. U kunt hierover meer lezen in deze elfde DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Gratis script nabellen particuliere relaties

In nieuwsbrief nummer 7 boden wij u een gratis script aan dat u kunt gebruiken bij het telefonisch benaderen van uw zakelijke relaties. Gelet op de vele positieve reacties hebben wij samen met docent en expert schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck een nieuw script gemaakt, nu voor uw particuliere relaties. De gedachte achter dit script is dat, wanneer het kantoor hier nu de tijd voor heeft, er actief contact wordt gezocht met relaties. Enerzijds om aan te geven dat u als behartiger van de belangen van uw relatie ook in deze tijd “denkt” aan uw relaties. Anderzijds ook om in het gesprek alert te zijn op mogelijke omstandigheden of activiteiten van uw klant naar aanleiding van de coronacrisis, die gevolgen kunnen hebben voor de dekking op de diverse verzekeringen.

U kunt het script zonder kosten ontvangen. Wel vragen wij u voor het downloaden van dit script uw gegevens op te geven. Wij hopen dat, wanneer “echte” opleidingen weer mogelijk zijn, wij u dan mogen attenderen op de opleidingen die Bureau DFO in samenwerking met Anita Hol–Bubeck verzorgt.

Gevolgen waardeontwikkeling assurantieportefeuilles niet te voorspellen

Is er iets te zeggen over de gevolgen van de maatregelen die genomen worden in het kader van het bestrijden van het coronavirus en de verwachte economische gevolgen hiervan, voor de waarde van assurantieportefeuilles? Deze vraag legden wij voor aan Willem Haasnoot, in 1999 beëdigd makelaar en taxateur van assurantieportefeuilles:

“De gesprekken die nu lopen betreffen allemaal transacties die voor het actueel worden van het coronavirus in Nederland al waren opgestart.

Wij zien op dit moment drie typen kopers. Allereerst zijn dit partijen die, veelal met buitenlands investeringskapitaal, kantoren en portefeuilles kopen. Deze partijen hebben een middellange termijnstrategie. Dit type kopers zal voorlopig naar onze inschatting actief blijven als koper. Het tweede type koper is het kantoor dat de mogelijkheid ziet om “de buurman” over te nemen. Dit is dan een eenmalige optie. Wij verwachten dat ook deze transacties voorlopig doorgang zullen vinden. Terugval verwachten wij met name in de derde categorie kopers: zij die de aankoop van een portefeuille meer zien als “een kans” die gepakt wordt indien deze zich voordoet, maar die geen onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Het is nog veel te vroeg om nu iets te voorspellen over de prijsvorming in de nabije toekomst. Tot op dit moment zijn de prijzen aanhoudend goed en liggen ze hoger dan in het vorige jaar. Er is domweg veel vraag naar substantiële doorlopende provisie. Dit leidt tot stabiliteit in de bedrijfsvoering en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening aan de klanten van het kantoor.”

Wilt u meer informatie over de actuele ontwikkelingen op het terrein van – al dan niet gedeeltelijke – verkoop, dan is Willem Haasnoot bereikbaar via wh@habv.nl.

Illustratieve video in 3 minuten van Van Lanschot Bank

De maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot deze gevolgen zijn en over welke periode deze gevolgen in ons dagelijks leven merkbaar zijn is niet te voorspellen. Van Lanschot Bank heeft een animatie gemaakt die maar drie minuten duurt en waarin de 5 meest waarschijnlijke scenario’s worden beschreven.
Wij vestigen uw aandacht op deze animatie omdat wij denken dat de beschreven scenario’s (V,U,W,L en -) zich uitstekend lenen om door financieel adviseurs te worden gebruikt in hun contacten met relaties. De animatie kunt u bekijken via de volgende link: https://player.vimeo.com/video/401054872

Uitgebreid overzicht per aanbieder Hypotheek/Reis/ Consumptief krediet

MoneyView heeft een zeer uitgebreid overzicht opgesteld van alle bijzondere voorwaarden die aanbieders van hypotheken, reisverzekeringen en consumptief krediet op dit moment stellen naar aanleiding van het coronavirus. Het overzicht wordt permanent bijgehouden en is zonder kosten voor iedereen te raadplegen.
Het overzicht kunt u raadplegen via de volgende link: https://www.moneyview.nl/corona.

Bureau DFO is terughoudend met digitale trainingen

Bureau DFO is op dit moment terughoudend in het aanbieden van digitaal opgenomen trainingen. De argumenten hiervoor zijn de volgende:
  1. Bij digitaal onderwijs is de concentratieboog van deelnemers veel korter dan bij klassikaal onderwijs. Dit betekent dat er fors gesneden moet worden in de te behandelen stof in vergelijking met een traditionele workshop.
  2. De interactie tussen deelnemer en docent en tussen deelnemers onderling vindt bij digitaal onderwijs anders plaats dan bij de gebruikelijke sessies.
  3. Vrijwel alle vakdocenten zijn van de ene dag op de andere dag al hun opdrachten voor meerdere maanden kwijt. Als Bureau DFO vinden wij dit niet het juiste moment om technieken te ontwikkelen die blijvend het beroep op vakdocenten voor een deel laat verdwijnen. Zeker niet omdat de blijvende beschikbaarheid van goede vakdocenten essentieel is voor de kwaliteit van onze bedrijfstak.
Digitale kennisoverdracht is naar ons oordeel wel prima geschikt om kort, eenzijdig, actuele informatie over te brengen en om eenvoudige “verplichte” kenniselementen over te brengen, maar het is minder geschikt voor activiteiten waarbij een hoogwaardige uitwisseling van visies tussen vakgenoten wenselijk is.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin