DFO Nieuwsbrief Covid-19: Gratis modelbrief voor relaties, betalingsplicht premie zakelijk drie maanden uitstellen en meer over thuiswerken en goederen; nr. 9

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Opnieuw een gratis modelbrief die u kunt gebruiken naar uw particulier relaties, maar nu voor relaties met een hypotheek. Antwoorden op vragen hoe het zit met goederen “van de werkgever” die werknemers nu ze thuis werken ook thuis hebben staan. En een oproep om alle voor financieel adviseurs relevante informatie algemeen beschikbaar te stellen. U kunt hierover meer lezen in deze negende DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Gratis modelbrief voor relaties uw relaties met een hypotheek

Honderdduizenden Nederlanders zijn deze maand onverwacht geconfronteerd met een scherpe daling van hun inkomen. Vaak zijn de financiële reserves van de consument om dit op te vangen beperkt. Dan kunnen snel zorgen ontstaan of de hypotheeklasten nog wel betaald kunnen worden.

 

Het is belangrijk dat u uw relaties laat zien dat u als “hun adviseur” er ook in deze moeilijke tijden voor hen bent. Het laatste wat banken nu willen is dat er als gevolg van de effecten van het coronavirus “gedwongen huisuitzettingen” volgen. Veel banken introduceren daarom “corona-bespreekdesks”. Ook de NHG wil haar “financieel vangnet” gebruiken om huiseigenaren die als gevolg van het coronavirus in de problemen komen, te helpen.
U als deskundige kunt uw klanten mogelijk enige rust geven door hen hierover te informeren en te laten weten dat u hen met raad en daad zal bijstaan indien zij door de coronacrisis toch in de problemen komen.

Hypotheek Visie heeft hiervoor een model tekst ter beschikking gesteld die u hieronder kunt downloaden. De tekst is neutraal en geschreven vanuit de positie van de adviseur. U mag de tekst naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken.

Klik hier om de gratis tekst te downloaden

Goederen van de werkgever thuis bij de werknemer? 

Veel kantoren staan leeg. Computers, stoelen en printers zijn tijdelijk massaal verhuisd naar de woningen van de werknemers. Hoe zit dat eigenlijk verzekeringstechnisch?

Bureau DFO legde dat voor aan docent en expert schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck:

“Allereerst dat leegstaande kantoorgebouw. De meeste verzekeraars bieden dan geen of een beperkte dekking (bijvoorbeeld alleen branddekking). Dus overleg met verzekeraar is meer dan wenselijk!

Dan de inventaris/goederen. De polisvoorwaarden verschillen sterk. Maar in veel voorwaarden zie ik een dekking voor zaken van verzekerden die tijdelijk (bijvoorbeeld 3 maanden) elders verblijven. Vervolgens kunnen er wel weer beperkingen zijn per soort plek waar de goederen tijdelijk verblijven.

De adviseur zal om de dekking in de specifieke omstandigheden te controleren dus even in de voorwaarden moeten duiken.

Tot slot de inboedelverzekering van de werknemer. Hierop is vaak meeverzekerd een dekking voor goederen van derden die in het huis van verzekerde verblijven en die verzekerde gebruikt tot maximaal bijvoorbeeld €25.000,-. Maar …..daarvan zijn dan vaak (maar niet altijd) weer uitgesloten de goederen van een werkgever. De adviseur zal ook hiervoor in de polisvoorwaarden moeten duiken!

Naar het oordeel van Bureau DFO is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat bedrijven of particulieren bij calamiteiten tussen wal en schip geraken. Een bedrijfsregeling voor deze bijzondere situatie zou fijn zijn. En anders goede communicatie en mogelijkheden voor tijdelijke aanvullende verzekeringen.

Geef alle adviseurs toegang tot informatie over corona

Tijdens het webinar dat ING afgelopen woensdag heeft gehouden over de wijze waarop financieel adviseurs binnen hun vakgebied met de effecten van de coronacrisis kunnen omgaan, hield Jurjen Oosterbaan Martinius een pleidooi om informatie voor financieel adviseurs algemeen toegankelijk te houden: “Ik zie op dit moment dat bij meerdere organisaties op sites voor financieel adviseurs waardevolle informatie wordt geplaatst met betrekking tot financiële diensten en het coronavirus. Helaas zie ik ook dat bij een aantal organisaties een deel van deze informatie uitsluitend voor de eigen achterban toegankelijk wordt gemaakt. Ik roep deze organisaties op dit niet te doen. Dit is een moment waarop we moeten samenwerken. Daar horen geen commerciële acties bij die het doel hebben de aantrekkelijkheid van de eigen organisatie naar leden en achterbannen te profileren. Eigenbelang moet nu even plaats maken om samen de samenleving door deze moeilijke periode te loodsen. Daarom mijn oproep: hef die “besloten gedeelten van de site” waar het gaat om het coronavirus zo snel mogelijk op.

Pinbetalingen indicatie van uw klanten die het hardst zijn getroffen

De ene branche wordt harder getroffen door de maatregelen in het kader van het bestrijden van het coronavirus dan de andere branche. ING heeft een overzicht gemaakt van de pinbetalingen per branche zoals die vrijdag jl. plaatsvonden en exact een jaar daarvoor. Dit overzicht geeft een goede indicatie bij welke zakelijke klanten u op dit moment de grote financiële problemen kunt verwachten. De totale publicatie kunt u via de link onder het overzicht raadplegen.

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie

SUREbusiness: Betalingsplicht premie zakelijk drie maanden uitstellen

Waarschijnlijk meer dan 25 % van de Nederlandse ondernemers is financieel ernstig getroffen als gevolg van de ingrijpende maatregelen die zijn genomen in het kader van het bestrijden van het coronavirus. Een deel van deze ondernemers zal in de komende maanden moeite hebben met het tijdig betalen van hun premies voor zakelijke schadeverzekeringen.

Uiteraard hebben we met elkaar een groot belang om te voorkomen dat door de eventuele betalingsachterstanden die zich gaan voordoen, situaties ontstaan waarbij de dekking wordt opgeschort.

Daar waar de Belastingdienst, pensioenfondsen, waterschappen en banken inmiddels collectieve regelingen bekend hebben gemaakt waardoor ondernemers zonder kosten en met weinig bureaucratie tijdelijk uitstel van betaling kunnen krijgen, is tot op heden een dergelijke regeling (nog) niet aanwezig voor de schadeverzekeringsbranche.

In het verleden heeft onze sector juist laten zien dat we in staat zijn snel en adequaat collectief te reageren. Op dit punt lijkt de sector nu (te) traag in het bieden van oplossingen aan ondernemers in het nauw.

Directeur eigenaar Levent Türkmen van de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde service provider SUREBusiness, heeft deze week een krachtig pleidooi richting het Verbond en verzekeringsmaatschappijen gehouden om snel te komen met een collectieve regeling op dit punt. Bureau DFO sluit zich van harte aan bij dit pleidooi en spreekt de wens uit dat, zoals de samenleving van het Verbond gewend is, er snel een voor alle partijen verantwoorde collectieve oplossing wordt geboden voor de problematiek die nu bestaat en naar verwachting snel in omvang zal toenemen.

Het volledige statement van Levent Türkmen kunt u hier downloaden.

Is het Corona of corona?

Is het nu Corona of corona?  Wij vroegen het Henny Fokkema- van den Heuvel, neerlandicus. “In de spellingregels worden soortnamen met een kleine letter geschreven en eigen/merknamen met een hoofdletter. Kenmerk van een soortnaam is dat je er “een” voor kunt zetten. In dit geval ook wel van toepassing omdat we nu geteisterd worden door een van de vele coronavirussen. Om deze reden hanteren ook de meeste media een kleine letter”.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin