DFO Nieuwsbrief Covid-19: Educatieve uitzending ontwikkelingen hypotheken, nieuwe coronaclausules VBO en antwoord op vragen; nr. 14

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In deze veertiende nieuwsbrief, die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen, informeren wij u over een notitie die wij u morgen sturen, wijzen wij u op de mogelijkheid kennis te nemen van de educatieve uitzendingen over ontwikkelingen op het gebied van hypotheken die de NVHP u aanbiedt, informeren wij u over nieuwe corona-clausules die de VBO hanteert en gaat docent Anita Hol-Bubeck opnieuw in op een aantal door u voorgelegde vragen.​

Vooraankondiging: Omgaan met corona: hoe denken uw collega’s hierover?

In de afgelopen week heeft Bureau DFO twintig ondernemers geïnterviewd over de vraag hoe zij binnen hun kantoor omgaan met het coronavirus. Van de gesprekken is een notitie gemaakt waarin ook concrete tips zijn opgenomen. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Inkomenseffecten voor kantoren schade;
  • Inkomenseffecten voor kantoren hypotheken;
  • Ontwikkelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • Ervaringen met medewerkers;
  • Ervaringen met digitaal adviseren en vergaderen;
  • Ervaringen van contacten met banken en verzekeraars;
  • Beelden over andere branches.
De waarschijnlijk voor de lezers belangrijkste direct toepasbare suggesties liggen in de ervaringen die de gesprekspartners hebben met het oppakken van intern onderhoud binnen het kantoor en extern onderhoud bij de particuliere en zakelijke klanten.

Alvast een spoiler: Alle gesprekspartners hebben vertrouwen dat hun onderneming deze coronaperiode zal doorkomen. De notitie wordt morgen aan u gezonden.

NVHP stelt gedurende de coronaperiode digitale tv-educatie gratis open

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, biedt haar leden eens per week een opname aan waarin docent Rob Timmermans een actueel onderwerp op het gebied van hypotheken behandelt. De uitzendingen duren gemiddeld 10 tot 13 minuten. Het bestuur van de NVHP heeft besloten om gedurende de coronaperiode zonder kosten ook niet leden de gelegenheid te bieden deze uitzendingen te bekijken. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Vragen van consumenten deel 2

In DFO coronanieuwsbrief nr. 6 ging docent en expert schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck in op een aantal vragen zoals consumenten die aan financieel adviseurs stelden in het kader van corona en de gevolgen voor hun verzekeringen. In deze nieuwsbrief nieuwe vragen en antwoorden.

Loopt u ook aan tegen vragen dan kunt u deze stellen aan Anita Hol-Bubeck. Mailt u dan naar: avanekeren@dfobv.nl.

Ik moet gekeurd worden voor mijn rijbewijs maar ik kan nu niet bij een keurend arts terecht. Is er wel dekking op mijn autoverzekering?
Antwoord:

Zolang het rijbewijs nog niet verlopen is, is er sprake van een geldig rijbewijs en is er dekking op de autoverzekering. Verloopt het rijbewijs, dan verlengen een aantal verzekeraars de dekking tot 28 april of tot 1 juni 2020 en als het nodig is zal deze termijn verlengd worden.

Mijn auto moet voor de APK keuring maar dat kan ik nu niet regelen. Is er dekking op mijn autoverzekering?
Antwoord:
Er is niet bekend hoe verzekeraars hier mee om zullen gaan; als er een bepaling in de polis staat dat er geen dekking is als er niet aan de wettelijke verplichten is voldaan, dan kan dit bij een schade als gevolg van een gebrek aan het motorrijtuig problemen geven voor de dekking.
De auto kan gewoon gekeurd worden want de keuringstations zijn open, misschien kan de auto worden gehaald en teruggebracht door het bedrijf dat de keuring gaat verrichten.

Met het niet laten keuren van de auto riskeert de eigenaar van de auto een boete.

Ik kan mijn premies niet betalen, is er dan wel dekking?
Antwoord:

De meeste verzekeraars geven aan dat zij bereid zijn om uitstel van betaling te willen bieden en of een betalingsregeling te willen treffen. Een aantal verzekeraars heeft de betalingsstermijn van 30 dagen verlengd naar 60 dagen. Voor de assurantiebelasting die ZZP’ers en ondernemers moeten betalen kan uitstel van betaling aangevraagd worden.

Ik kan nu het jaarlijkse onderhoud van mijn alarm niet laten uitvoeren. Blijft er wel dekking?
Antwoord:

Het is niet bekend hoe verzekeraars hiermee omgaan. Het is wel verstandig om daar even met de verzekeraar over te overleggen omdat als er niet voldaan is aan de onderhoudseis er wellicht geen dekking meer is.

Is er dekking op de AVB van een thuiszorgorganisatie als ze tijdelijk niet gekwalificeerd personeel werkzaamheden laten verrichten?
Antwoord:

Als de thuiszorgorganisatie mensen inhuurt dan is de thuiszorgorganisatie aansprakelijk voor de schade die deze mensen veroorzaken en eventueel ook oplopen in verband met het werk. Of er dekking is op de AVB is afhankelijke van de vraag of ze meeverzekerd zijn. Zijn tijdelijke krachten uitgesloten, dan is er geen dekking. Zijn alleen gekwalificeerde arbeidskrachten meeverzekerd, dan is niet duidelijk hoe verzekeraars er nu mee omgaan. Er zijn verzekeraars die bekend hebben gemaakt dat tijdens deze uitzonderlijke situatie (coronacrisis) meeverzekerd zijn diegene een BIG registratie hadden maar die registratie hebben laten verlopen. Soms geldt daarvoor wel een beperking namelijk na een bepaalde datum, bijvoorbeeld na 01-01-2018.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin