DFO Nieuwsbrief Covid-19: Corona – 3 gratis communicatiemiddelen over uw dienstverlening; nr. 13

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In deze dertiende Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen, bieden wij u een gratis video aan die u op uw sociale media kunt gebruiken om uw dienstverlening te profileren. Daarnaast treft u twee modelteksten aan die u kunt gebruiken richting uw relaties die bezig zijn een woning te kopen en een tekst voor relaties met een (bedrijfs-)auto.

 

Infomercial over uw dienstverlening

Bureau DFO heeft het creatieve bureau Discover Digital uit Groningen opdracht gegeven een “neutrale” digitale presentatie te ontwikkelen. Deze presentatie kunt u gebruiken op uw sociale media zoals Instagram, LinkedIn en Facebook. Op uw site plaatsen, dat kan uiteraard ook. In de 30 seconden durende “Infomercial” worden uw relaties, die als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus het voornemen hebben bepaalde, relevante financiële besluiten te nemen, geadviseerd om eerst contact met u op te nemen.

De presentatie heeft het karakter van een boodschap van de gezamenlijke onafhankelijke financieel advieskantoren in Nederland.

U mag deze presentatie gebruiken. Wij willen in de komende tijd meer van dit soort presentaties laten maken omdat wij denken dat deze het imago van u en uw collega kantoren kunnen versterken en bovendien kunnen bijdragen aan het verbeteren van uw marktpositie.

Bureau DFO krijgt echter geen subsidie of sponsoring (daar hebben we ook niet om gevraagd). Vandaar misschien een (voor Bureau DFO) ongewone vraag.

Als u uw naam en mailadres via de volgend link aan ons toestuurt, dan zenden wij u de infomercial in een format dat u gemakkelijk kunt gebruiken voor uw eigen communicatie. Bij deze infomercial zit een mogelijkheid om ons een “tikkie” te sturen. Wanneer u dat doet voor maximaal 5 euro per gebruiker van deze presentatie, dan hopen we voldoende funding te kunnen genereren voor nieuwe infomercials.

Aanvullende vragen inkomensverklaring vraagt extra actie van adviseurs

Veel, zo niet alle, geldverstrekkers zijn overgegaan om bij lopende aanvragen een aanvullende inkomensverklaring te vragen. Vrijdagavond (!) werd bekend dat een aantal aanbieders deze aanvullende inkomensverklaring niet alleen aan ondernemers zal vragen maar ook aan alle consumenten van wie een aanvraag voor een hypothecair krediet in behandeling is. Kern van deze vragen is dat de geldverstrekkers inzicht willen krijgen of er redenen zijn om te verwachten dat de betrokken consumenten, als gevolg van de coronamaatregelen die genomen zijn, in de komende tijd een fundamenteel andere, onzekere, inkomenspositie krijgen dan ten tijde van het advies- en aanvraagtraject door alle betrokkenen kon en mocht worden verwacht.

Gelet op de huidige, bijzondere situatie past deze aanvullende inkomensverklaring in de wettelijke opdracht aan de financiële sector om zich in te spannen om consumenten te beschermen voor overkreditering. Overkreditering kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien een consument werkt bij een onderneming die door de coronacrisis in moeilijkheden verkeert en mogelijk zelfs failliet gaat of dat de consument als ZZP’er plotsklaps een fors lager inkomen heeft met onzekerheid over de toekomst van zijn bedrijfsmatige activiteiten.

Hoewel het vragen van deze aanvullende inkomensverklaring begrijpelijk is, kan dit tot grote problemen leiden indien de adviseur en/of de geldverstrekker eerder de indruk hebben gewekt dat de aangevraagde hypotheek wel “rond zou komen” en de koper van de woning op grond daarvan geen financieringsvoorbehoud heeft gemaakt. De koper kan zich hiertoe gedwongen hebben gevoeld doordat veel verkopers in de luxe positie verkeerden deze eis te kunnen stellen vanwege de grote woningschaarste. Ook is het mogelijk dat de koper die wel een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt deze heeft laten “verlopen” gelet op de positieve vooruitzichten op het “rond krijgen van de hypotheekaanvraag”.
Bureau DFO is van oordeel dat te verdedigen is dat een verkoper onder deze extreme omstandigheden niet zonder meer een beroep zou moeten kunnen doen op een boetebeding in verband met het niet doorgaan van de koop nadat de termijn van het financieringsvoorbehoud is verstreken. Aan de zijde van de koper is sprake van een evidente situatie van overmacht waarvan de koper geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Of dit standpunt ook juridisch houdbaar zal zijn, moet de toekomst uitwijzen. Tegelijkertijd zullen verkopers ook beschermd moeten worden tegen kopers die wel de financiering kúnnen rondkrijgen, maar de aankoop, gelet op de bijzondere situatie, niet meer wíllen.
Voor nu lijkt het verstandig dat financieel adviseurs hun relaties die in een koopproces zitten, uitdrukkelijk op deze situatie wijzen. Bureau DFO heeft hiervoor een modeltekst opgesteld.
Deze modeltekst kunt u hier zonder kosten downloaden en naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken.

Opschorting dekking auto: u doet het nooit goed

Veel particulieren en ondernemers worden financieel zwaar getroffen door de maatregelen die in het kader van de bestrijding van het coronavirus worden genomen. Het opschorten van de dekking van de verzekering of het verlagen van de dekking wordt hier en daar genoemd als een van de mogelijkheden om liquiditeiten “vrij” te spelen.

Bureau DFO vindt dit vanuit juridisch oogpunt een lastig onderwerp. Wijst de adviseur zijn relaties niet op deze optie, dan kan de klant de adviseur dit op enig moment verwijten:  “U wist dat onze bedrijfsauto gedurende langere tijd niet werd gebruikt en dat alle inkomsten waren weggevallen”.

Geeft de adviseur daarentegen wel het advies om de dekking op te schorten en raakt de auto beschadigd, dan loopt de adviseur ook kans boos door de klant te worden aangekeken. Die schade aan de auto is niet een theoretische mogelijkheid. In 2019 vonden er maar liefst 34.340 aangiftes bij de politie plaats van (moedwillige) beschadigingen aan stilstaande auto’s.
Wel of niet actief adviseren? Het blijft een lastige kwestie. Wordt geadviseerd dan zal reproduceerbaar de klant moeten worden gewezen op de consequenties van de keuze die hij maakt. Als mogelijke “middenweg” kan het kantoor deze problematiek behandelen in een nieuwsbrief.
Bureau DFO stelt u daarvoor de volgende gratis tekst ter beschikking.

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin