Wijziging INCOTERMS per 1 januari 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Elke tien jaar wordt door de International Chamber of Commerce onderzocht of en zo ja waar, de incoterms aanpassingen behoeven aan de actuele situatie en wensen in het internationale handelsverkeer. Ook per 1 januari 2020 zijn er weer wat veranderingen aangebracht.

Onderstaand informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

  • De dekkingsgraad in verzekering onder CIF 2020 en CIP 2020 wordt aangepast.
    Onder de incoterms 2010 werd de verkoper verplicht om bij beiden, op zijn kosten, een transportgoederenverzekering af te sluiten ten behoeve van de koper van de goederen. Deze verzekering diende de minimale dekking, vergelijkbaar met de ICC-C clauses, te omvatten. Een dekking op basis van de ICC-C clauses verzekert slechts een aantal expliciet opgesomde evenementen die zich tijdens de reis kunnen voordoen.

De verplichting deze minimale dekking af te sluiten blijft in de incoterms 2020 overeind voor CIF zendingen, doch voor CIP zendingen wordt de verkoper verplicht om, ten behoeve van de koper, een verzekeringsdekking af te sluiten welke vergelijkbaar is met dekking op grond van de ICC-A Clauses. Laatstgenoemde behelzen een “all-risk” dekking.

Ter toelichting: de CIP incoterm kan voor alle modaliteiten worden gebruikt en legt in beginsel de kosten ( voor zowel vervoer als verzekering ) voor het volledige vervoerstraject bij de verkoper neer. De CIF incoterm is bedoeld voor maritiem vervoer en legt in beginsel de kosten (voor zowel vervoer als verzekering) voor de zeereis bij de verkoper neer.

  • DAT 2010 verandert naar DPU 2020
    DAT 2010 (Delivered at Terminal) beschreef het moment van risico-overdracht en levering als het moment waarop de goederen waren gelost uit/van het vervoermiddel, op een afgesproken terminal. Vanaf 1 januari 2020 biedt de incoterm DPU 2020 (Delivered at Place Unloaded) partijen de mogelijkheid het moment van risico-overdracht en levering te bepalen op een zelf te kiezen locatie, gelost uit/van het vervoermiddel. De locatie is dus niet meer beperkt tot een terminal en het staat partijen vrij deze locatie samen te bepalen.

Goed begrip van, alsmede het correct hanteren van de overeengekomen incoterm, is van groot belang voor een vlot verkeer van goederen en het op sluitende wijze verzekeren van de risico’s tijdens transport.

Voor een volledig overzicht van de geldende incoterms alsmede uitleg over de gevolgen van de incoterms in de dagelijkse handels- en verzekeringspraktijk verwijzen wij u graag naar de workshops die hierover met regelmaat in samenwerking tussen InTo Transport en Bureau DFO B.V. worden gegeven.

Workshop Transportrisico’s in 2020

De eerstvolgende workshop Transportrisico’s in 2020 zal plaatsvinden op Woensdag 18 maart 2020 , 09.30 – 15:30 uur in Hoevelaken. >> meer informatie over de workshop

 

 

 

 

>>Terug naar de nieuwsbrief Actueel

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin