Veel transacties en hoge prijzen voor financieel advieskantoren

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lage rente en dus lage financieringslasten in combinatie met een brede wens om door schaalvergroting werkprocessen efficiënter en daardoor tegen lagere kosten te kunnen uitvoeren leidt op dit moment tot een opmerkelijk hoge vraag naar financieel advieskantoren. Het aantal verkooptransacties is daardoor hoog. Opvallend daarbij is dat ook de uiteindelijke verkoopprijzen “robuust” zijn te noemen.

assurantieportefeuilles

 

Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles gaat dit artikel in op enkele actuele ontwikkelingen

Actualiteiten aan- en verkoop assurantieportefeuilles/-kantoren

Wel of geen pandrecht mogelijk?
De Hoge Raad zal naar verwachting op korte termijn uitspraak doen of pandrecht op een assurantieportefeuille mogelijk is. Deskundigen verwachten dat de Hoge Raad deze vraag negatief zal beantwoorden. Dit kan de financiering van de aankoop van assurantieportefeuilles lastiger maken. Toch denken wij dat, onder de huidige marktomstandigheden, het effect op de vraag naar assurantieportefeuilles beperkt zal zijn.

AVG speelt ook bij portefeuilleoverdracht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming werpt de vraag op of een ondernemer zijn assurantieportefeuille ‘zo maar’ aan een derde mag overdragen. Bij een dergelijke overdracht gaan namelijk ook veel persoonsgegevens over. Consumenten zullen in de meeste gevallen hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Deze problematiek speelt minder bij de overdracht van aandelen, maar dus wel bij de overdracht van alleen de portefeuille. Kopers én verkopers dienen zich van de eisen die de AVG stelt bewust te zijn.

Abonnementen komen nog steeds niet goed van de grond
De penetratie van abonnementen bij financieel advieskantoren blijft laag. Bij de meeste kantoren is het percentage particuliere- of zakelijke klanten waarvoor de onderhoudswerkzaamheden op basis van een apart abonnement plaatsvindt erg laag, met een gemiddelde van minder dan 8% van het klantenbestand. Overigens heeft de geschillencommissie recentelijk de opvallende uitspraak gedaan op zichzelf geen principiële of juridische belemmering te zien voor het, door een hypotheekadviseur, aangaan van een abonnement met een looptijd van maar liefst 30 jaar!

Provisie schade transparant
Alle indicatoren wijzen erop dat in de komende maanden het besluit valt dat de provisie over schadeverzekeringen transparant moet worden gemaakt. De kans dat provisie schade geheel wordt verboden lijkt niet meer realistisch. Het effect van een verplichting tot transparantie zal worden bepaald door de wijze en het moment waarop de transparantie moet plaatsvinden. Allerlei varianten circuleren hierbij. Deze variëren van een vermelding op de polis van het exacte nominale bedrag tot algemene informatie over de gemiddelde provisiepercentages in het dienstverleningsdocument.

Ook in 2020: informatiebijeenkomst overdracht assurantieportefeuilles
Willem Haasnoot en Jan Adriaanse verzorgen samen met Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau DFO in Hoevelaken, workshops waarin alle actualiteiten ten aanzien van transacties, worden besproken. In 2020 staan er weer workshops gepland in respectievelijk Hoevelaken, Eindhoven en Ridderkerk. U kunt zich daarvoor aanmelden via de volgende link

Meer informatie/aanmelden

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin