Overname assurantieportefeuille en positie medewerkers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De hoofdregel bij overname van een onderneming is dat werknemers van deze onderneming van rechtswege in dienst treden van het bedrijf dat de onderneming overneemt. Maar wat nu indien de medewerkers dit helemaal niet willen. Of de overnemer integreert het overgenomen kantoor in een vestiging die 150 kilometer van het overgenomen kantoor staat.

Mr. Jan Adriaanse, partner van Haasnoot & Adriaanse gaat hieronder in op deze vragen.

In de artikelen 7:663 en volgende van het burgerlijk wetboek zijn de rechten van werknemers bij een zogenoemde overgang van een onderneming beschermd. De koper van de onderneming is gehouden de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de verkopende werkgever te respecteren, waarbij bedacht moet worden dat dit niet altijd geldt voor pensioenopbouw. De verkopende werkgever is nog een jaar aansprakelijk voor de nakoming door de koper van de rechten van de medewerkers uit de arbeidsovereenkomst.

Werknemers zijn vanzelfsprekend niet verplicht om mee te gaan naar de nieuwe werkgever. Wanneer een werknemer niet wil overgaan, kan hij afzien van een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever en, bij voorkeur schriftelijk, afstand doen van zijn recht om van rechtswege een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever te krijgen. Dit betekent voor de werknemer wel dat zijn arbeidsovereenkomst bij de verkopende werkgever eindigt. De werknemer heeft dan, net als bij het nemen van ontslag, geen recht op een WW-uitkering. In gevallen als hiervoor genoemd wordt vaak tussen de verkopende werkgever en de werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten waarmee partijen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden overeenkomen.

Met enige regelmaat komt het voor dat een onderneming wordt verkocht aan een partij die elders in het land is gevestigd. Vaak gaan dan de activiteiten over naar de vestiging van de koper. Voor werknemers kan de langere reistijd een onacceptabele belasting zijn. Een werknemer die niet mee wil naar de nieuwe werkgever, maar zijn rechten ook niet wil opgeven, kan de overgang weigeren wanneer de reistijd van het woon-werkverkeer meer is dan twee uur per dag. Er is dan, in lijn met het besluit passende arbeid WW en ZW, geen sprake van passende arbeid bij de nieuwe werkgever. De werknemer verliest dan wel zijn dienstverband maar kan aanspraak maken op een WW-uitkering en een transitievergoeding wanneer hij meer dan twee jaar in dienst is


Bureau DFO organiseert, samen met Haasnoot & Adriaanse Bedrijfsadviseurs B.V. regelmatig een bijeenkomst Waardering van Assurantieportefeuilles.

In deze bijeenkomst worden de belangrijkste actuele onderwerpen bij de koop- en verkoop van een financieel advieskantoor uitgelicht. Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die zich oriënteert op aankoop of verkoop van een financieel advieskantoor. Tevens wordt er ingegaan op het meest recente rapport van Bureau DFO met de actuele waardefactoren 2019. Deelnemers aan deze workshop ontvangen het volledige rapport.

Op dinsdag 8 oktober vindt de eerstvolgende bijeenkomst in Hoevelaken plaats.

Na de bijeenkomst krijgt u van ons het actuele rapport onderzoek waardering van assurantie portefeuilles 2019 (t.w.v. € 45,-) gratis.

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin