Overlijdensrisicoverzekering bij hypothecair krediet onderbelicht. Terecht?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sinds het in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie niet langer verplicht is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij het aangaan van een hypothecair krediet, is het aantal afgesloten ORV’s dramatisch gedaald. Bij veel hypotheekadvieskantoren wordt op dit moment in minder dan 25% van de nieuw afgesloten hypotheken nog een ORV afgesloten.

ORV

Dit is geen goede ontwikkeling. Want het risico op financiële problemen door het vooroverlijden van een van de partners wordt niet kleiner doordat NHG de eis tot het afsluiten van een ORV heeft laten vallen. Adviseurs die serieus met de belangen van hun klanten omgaan, zullen aandacht moeten blijven besteden aan dit risico.

De geschillencommissie KiFiD heeft de afgelopen maand in twee klachten uitspraak gedaan waarin dit onderwerp centraal stond. In beide gevallen werd de klacht ingediend door een weduwe die met kinderen in financiële problemen kwam als gevolg van het niet afsluiten van een ORV in het kader van aangegane hypothecaire verplichtingen.

In beide gevallen werden de klachten tegen de adviseur ongegrond verklaard. De klachten zijn wel een illustratie van de tendens dat klanten die met een teleurstelling worden geconfronteerd, gaan zoeken of zij iemand voor deze teleurstelling aansprakelijk kunnen stellen. Dit maakt het, zoals ook uit de uitspraken van KiFiD naar voren komt, voor de adviseur wel noodzakelijk goed vast te leggen dat het overlijdensrisico is benoemd en waarom de consument afzag een voorziening voor dit risico te treffen. De twee uitspraken van KiFiD zijn te lezen via de volgende links:

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-387.pdf

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/06/Uitspraak-2019-424.pdf

Overigens zijn de eisen die de Wft aan het adviestraject stelt (artikel 4:23 Wft) niet veranderd. Dit betekent dat elke adviseur in het kader van een hypothecair advies verplicht is om aantoonbaar aandacht te schenken aan de financiële gevolgen van het risico van vooroverlijden van alle partners die bij de transactie betrokken zijn.

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin