Gewijzigd SUWI-besluit geeft bemiddelaars collectieve inkomensverzekeringen wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De verhoogde aandacht voor privacywetgeving heeft in het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat adviseurs en bemiddelaars niet zomaar alle persoonsgegevens mogen verwerken. Vooral met gezondheidsgegevens van consumenten en werknemers moet omzichtig worden omgegaan. Om nog maar niet te spreken over het Burgerservicenummer (BSN).

Ondanks dat dit soort beperkingen in de verwerking van persoonsgegevens al min of meer in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waren vastgelegd, werd in de aanloop naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) pas echt duidelijk wat wel en niet mag. Met name bleek dat er een verbod bestaat op het verwerken van het BSN, wanneer die verwerking niet gebaseerd is op een wettelijke verplichting.

In het najaar van 2018 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens te kennen dat bemiddelaars in financiële producten het BSN mogen doorgeven aan banken en verzekeraars. Een expliciete wettelijke bevestiging was er nog steeds niet.

Met ingang van 29 november 2018 is hierin verandering gekomen. Op die datum werd het Besluit SUWI gewijzigd. Dit besluit maakt onderdeel uit van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Via dit besluit hebben werkgevers de bevoegdheid gekregen om bepaalde gegevens over hun werknemers te verstrekken ten behoeve van ‘verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In het verlengde van de werkgevers mogen nu ook financiële dienstverleners bij hun bemiddelingswerkzaamheden deze gegevens verwerken en verstrekken. De verkregen bevoegdheid omvat verwerkingen in zowel de precontractuele fase (de fase waarin verzekeraars bepaalde gegevens nodig hebben om bijvoorbeeld een offerte uit te brengen) als de contractuele fase (de fase waarin de verzekeringsovereenkomst met de werkgever moet worden uitgevoerd).

Klik hier voor de volledige tekst van het gewijzigde Besluit SUWI

Bureau DFO biedt op verschillende plaatsen in Nederland workshops aan over dit onderwerp:

Klik hier voor meer informatie

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin