DNB over de hypotheekmarkt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Nederlandsche Bank heeft onlangs haar rapport Overzicht Financiële Stabiliteit voorjaar 2019 gepubliceerd. Hierbij treft u de link aan naar het rapport: https://www.dnb.nl/binaries/OFS_voorjaar_2019_tcm46-384293.pdf

Over de hypotheekmarkt bevat het rapport onder meer de volgende interessante passages.

Prijsontwikkeling woningen
De prijzen van bestaande woningen stegen in 2018 met 9%, de grootste stijging in 17 jaar. Voor 2019 wordt een stijging van circa 6% verwacht.

Financiering door starters
Circa tweederde van de starters leent meer dan 90% van de aankoopprijs.

Sterke daling onder water staande woningen
In 2013 had 35% van de huiseigenaren een hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van de woning. In het vierde kwartaal van 2018 was dit percentage nog maar 5%.

Lastenverlichting leidt tot verruiming leencapaciteit
De voor 2020 voorziene lastenverlichting vergroot de leenruimte voor sommige huishoudens met meer dan 10%. DNB en AFM bepleiten een herziening van de leenruimtesystematiek.

Kritisch op taxatie
DNB spreekt van “weeffouten” in de taxatiepraktijk. In bijna 60% van de gevallen is de taxatiewaarde hoger dan de koopsom en bij een derde van de gevallen is de taxatiewaarde tot op de euro gelijk aan de koopsom. DNB meldt dat het erop lijkt dat de taxatiewaarde niet onafhankelijk tot stand komt. DNB spreekt uit dat dit oververhitting van de markt in de hand werkt en de effectiviteit van de LTV-limiet ondermijnt.

Risico scherpe prijscorrectie groot
DNB waarschuwt dat het risico op scherpe prijscorrecties op financiële markten onverminderd groot is. Verantwoordelijk hiervoor is de mondiale beleidsonzekerheid (China, no-deal Brexit, handelsoorlog).

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin