Assurantieportefeuilles: markt in evenwicht maar personeel wordt belangrijker item

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vraag en aanbod van assurantieportefeuilles zijn nog steeds redelijk in evenwicht. Dit leidt tot een gezonde prijsvorming. In de verkoopgesprekken wordt het onderwerp “medewerkers” steeds belangrijker.

Goede doorstroom
De markt van vraag en aanbod van assurantieportefeuilles is op dit moment in evenwicht. Dit betekent dat aangeboden assurantieportefeuilles/ondernemingen binnen een redelijke termijn worden verhandeld tegen prijzen die voor verkopers acceptabel zijn. Nadat in de afgelopen drie jaar de prijzen van portefeuilles licht stegen, lijkt op dit moment een fase van stabilisatie te zijn ingetreden. Hoewel per transactie het tijdpad waarbinnen de gesprekken tussen verkoper en geïnteresseerde kopers plaatsvinden sterk kan verschillen, bedraagt de gemiddelde doorlooptijd momenteel globaal drie maanden, afhankelijk van de omvang van het kantoor.

Markt wacht reikwijdte wetgeving af
De markt is op dit moment in afwachting van de nadere regelgeving rondom transparantie van provisie bij schadeverzekeringen en het antwoord op de vraag of de huidige eerbiedigende werking met betrekking tot provisies voor complexe financiële producten, die voor 2013 waren verleend, gerespecteerd blijft. Op dit moment leidt dit echter nog niet tot een groter aanbod van portefeuilles of druk op de prijsvorming.

Medewerkers wordt belangrijker item
Het onderwerp dat in gesprekken wel een steeds belangrijker item wordt betreft de medewerkers. Bij overdracht van een portefeuille gaan de medewerkers die werkzaam waren voor de over te dragen portefeuille/onderneming van rechtswege over naar de koper.

Een deel van de ondernemingen die portefeuilles kopen, doen dit om te komen tot een grotere efficiëntie van de eigen bedrijfsorganisatie. Door automatisering en nieuwe inrichting van bedrijfsprocessen kunnen zij, met dezelfde hoeveelheid medewerkers, administratief steeds meer verzekeringen beheren. Dit type bedrijven ervaart het “moeten” overnemen van medewerkers vaak als een negatief onderdeel van de transactie en laten dit meewegen in de prijs die zij bereid zijn te betalen. In veel gevallen zien wij dan ook dat in het kader van de verkoop met deze administratief georiënteerde medewerkers exit-regelingen worden afgesproken. Hetzij door de oude werkgever hetzij door de nieuwe werkgever. In beide gevallen brengt dit uiteraard kosten met zich mee.

De aanwezigheid van medewerkers die sterk administratief georiënteerd zijn en die weinig capaciteiten en bereidheid hebben om te veranderen zal naar verwachting steeds nadrukkelijker een drukkend effect hebben op de netto opbrengst van een verkooptransactie.

Drie beschikbare portefeuilles
Haasnoot & Adriaanse treedt in de meeste gevallen uitsluitend op voor de verkopende partij. Op dit moment zijn er meerdere transacties waarbij potentiële kopers en verkopers al in gesprek met elkaar zijn. De afgelopen weken zijn een aantal nieuwe opdrachten verworven. Hieronder vermelden wij er drie:

  • Zeeland: assurantieportefeuille en bancaire activiteiten: circa € 100.000 doorlopende inkomsten
  • Noord-Holland: circa € 475.000 doorlopende inkomsten
  • Noord-Limburg: circa € 350.000 doorlopende inkomsten

Wilt u hierover meer informatie?
Neemt u dan contact op met ons kantoor:

Haasnoot & Adriaanse makelaar in assurantieportefeuilles.

info@habv.nl

06 45 – 04 66 42

Drie experts vertellen u graag over alle actualiteiten tijdens een informatiebijeenkomst
Landelijk vinden er informatiebijeenkomsten plaats waarbij drie deskundigen ingaan op de verschillende aspecten die te maken hebben met aan- en verkoop van portefeuilles. Meer informatie hierover treft u aan via deze link. https://www.dfobv.nl/product/bijeenkomst-waardering-assurantieportefeuilles/

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin