Asbest blijft aandacht van financieel adviseur houden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het voornemen om in de komende jaren over te gaan tot een verbod op asbestdaken is van de baan. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft het (gewijzigde) voorstel verworpen (43 van de 75 zetels). Voor de financieel adviseur blijft het onderwerp Asbest echter actueel.

Uitstel naar 2028 heeft niet mogen baten
In de Tweede Kamer werd in 2018 het voorstel om asbestdaken in de komende jaren te verbieden met algemene stemmen aangenomen. Gelet op de kosten die de vervanging van deze daken met zich zou meebrengen en het verzet dat op grond hiervan ontstond, heeft Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) haar voorstel nog proberen te redden door het wetsvoorstel aan te passen waardoor het verbod niet zoals gepland in 2024 maar in 2028 zou ingaan. Deze aanpassing heeft echter niet mogen baten. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel toch verworpen.

Uitsluitingen verzekeraars blijven gehandhaafd
Bij vernieuwing van polisvoorwaarden zijn verzekeringsmaatschappijen in de afgelopen periode steeds vaker ertoe overgegaan om het risico van asbest uit te sluiten of hieraan beperkende voorwaarden te verbinden. Bij bedrijven en consumenten kan het misverstand ontstaan dat het intrekken van het wetsontwerp om te komen tot een verbod op asbestdaken, ook zal betekenen dat verzekeringsmaatschappijen hun beperkende voorwaarden zullen laten vervallen.

Dit zal bij de meeste verzekeraars niet het geval zijn omdat asbestdaken bij brand en stormschade tot forse aansprakelijkheidsclaims kunnen leiden, indien door de schade asbestdelen over een groot gebied zijn verspreid en dit gebied moet worden schoongemaakt.

Ook over de (vervangings-)waarde van beschadigde asbestdaken zullen de nodige discussies gevoerd blijven worden. Kortom: voor de financieel adviseur is er extra reden om alert te blijven op risico’s waarbij sprake is van asbest.

Bureau DFO heeft voor de echte “liefhebbers” van zakelijke schadeverzekeringen op dinsdag 20 augustus a.s. in Eindhoven een zeer leerzame dag georganiseerd. In de Workshop (brand) regres staan maar liefst drie belangrijke onderwerpen centraal:

 1. Wanneer wel en geen brandregres?
 2. Aandachtspunten bij bedrijfsschadeverzekeringen
 3. Asbest in de verzekeringspraktijk.

Mr. Piet Bosma NIVRE re. is aansprakelijkheids- en regresexpert bij Lengkeek. Piet Bosma pleegt al sinds jaar en dag regres voor verzekeraars en andere partijen, naast zijn vak van schade-expert. Hij neemt met u de volgende onderwerpen door:

 1. Behandeling van de verschillende civielrechtelijke aansprakelijkheidsgronden:
  Contractueel/buitencontractueel;
  2.  Schuld- en risicoaansprakelijkheidsgronden;
 2. Subrogatie;
 3. Wettelijke en andere beperkingen van het regresrecht;
 4. Praktijk van de schaderegeling als regres aan de orde is;
 5. Bewijsrecht, stellen en bewijzen;
 6. Vordering van expertise- en verhaalkosten.

Bedrijfsschadeverzekeringen
Zo maar een vraag: Bij een brand in het bedrijf naast het pand van uw klant breekt brand uit. De roetdelen leggen de hightech machine van uw klant voor maanden stil. Is deze schade gedekt op de bedrijfsschadeverzekering van uw klant?

Schade-expert Gerrit Dijk NIVRE-re gaat met de deelnemers de diepte in op het gebied van bedrijfsschadeverzekeringen. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Nieuwe ontwikkelingen in de nadeelcompensatie;
 2. Correcte berekening belangverlies/extra kosten/besparingen;
 3. Omgaan met kosten ter beperking van schade;
 4. Speciale aandachtspunten bij machinebreuk;
 5. Bedrijfsschade of extra kostendekking?

Asbest in de verzekeringspraktijk
Tot slot wordt tijdens deze dag ingegaan op de verschillende aanpassingen in polisvoorwaarden waar het gaat om asbest. Collega’s die eerder dit onderdeel van deze schade-dag volgden, waren unaniem enthousiast over de extra kennis die ze over dit onderwerp aangereikt kregen!

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin