Attendeer uw zakelijke relaties op wijzigingen WW-premie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Een van de zaken die wijzigt is de WW premie. Zowel voor u als werkgever als voor uw zakelijke relaties biedt dit kans op besparingen. Mits de juiste keuzen worden gemaakt. Mr. Renate Kerkhof, partner van het in arbeidsrecht gespecialiseerde kantoor “Anders Arbeidsrecht” beschrijft in dit artikel helder wat gaat veranderen.

 Het zal u niet ontgaan zijn dat op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt. Een van de zaken die wijzigt is de WW premie. Nu is de hoogte van de WW-premie sector afhankelijk. Straks is het soort arbeidscontract bepalend en wordt er enkel nog met een hoog en laag tarief gewerkt. Het verschil tussen deze twee tarieven bedraagt 5%. Op dit moment zijn de tarieven nog niet definitief vastgesteld maar voorlopig wordt uitgegaan van een laag tarief van 2,78% en een hoog tarief van 7,78%.

Het hoge tarief gaat gelden voor het volgende type arbeidsovereenkomsten:

  • Alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • Alle arbeidsovereenkomsten die eindigen binnen twee maanden na de aanvang;
  • Alle oproepovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten waarbij geen vaste arbeidsduur is afgesproken. Bijvoorbeeld een 0-urencontract maar ook een contract met een minimale en maximale arbeidsduur;
  • Alle gevallen waarin een vaste arbeidsduur van minder dan 35 uur per week is overeengekomen en deze arbeidsduur met meer dan 30% wordt overschreden. De referteperiode daarvoor is een kalenderjaar.

Om controle door de Belastingdienst mogelijk te maken moet u in staat zijn te laten zien wat u met betrekking tot de arbeidsduur met de medewerker hebt afgesproken. Dat blijkt als het goed is uit de arbeidsovereenkomst of uit een aanstellingsbrief. Ook de medewerker moet weten wat voor contract hij heeft. Als dat een oproepovereenkomst betreft moet dat worden vermeld op de loonstrook. Dat geldt ook bij een arbeidsovereenkomst met min-max uren.

Het kan dus lonen om medewerkers sneller een contract voor onbepaalde tijd te geven met een vaste arbeidsduur. Hoe meer personeel in dienst is en hoe groter de flexibele schil, hoe meer de premiewijziging in de papieren loopt. Zo groot als de negatieve impact van de WAB kan zijn als niets wordt ondernomen, zo groot kan ook de positieve impact zijn als wel wordt gestuurd op een ander soort contract. Dat hangt mede af van de hoogte van de huidige premie in de sector.

Als de behoefte aan een flexibele inzet een noodzaak is vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten, is het relevant om uit te rekenen welke negatieve impact van de hoge premie acceptabel is om de operationele gang van zaken niet te belemmeren. Daarnaast is het zaak om de alternatieven te beoordelen. De WAB staat bijvoorbeeld wel toe dat de arbeidsduur wordt vastgesteld op een vast aantal uren per kalenderjaar, mits het loon over deze uren in gelijke termijnen wordt betaald. Op die manier weet de medewerker waar hij aan toe is wat betreft zijn inkomsten, maar kan hij toch enigszins flexibel worden ingezet.

Mr. Renate Kerkhof houdt voor de relaties van Bureau DFO regelmatig workshops. Deze workshops zijn gericht op ondernemers en medewerkers op financieel advieskantoren die werkzaam zijn op het gebied van personeelsaangelegenheden. Tijdens deze workshops behandelt zij de actuele veranderingen in het arbeidsrecht voor zover relevant voor financieel advieskantoren. Ook licht zij waar van toepassing de modellen toe die specifiek voor financieel advieskantoren zijn ontwikkeld.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor een van de bijeenkomsten die worden georganiseerd dan kunt u via de volgende link aangeven dat u hiervoor rechtstreeks een uitnodiging wilt ontvangen.

Ja ik ontvang graag informatie over de volgende arbeidsrechtbijeenkomst die Bureau DFO in samenwerking met Mr. Renate Kerkhof organiseert.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin