AFM en DNB dienen verlanglijstje in bij minister; nr. 839

06/05/2020

De AFM en DNB hebben afgelopen week bij de minister van Financiën een aantal wensen geuit voor aanpassing van wet- en regelgeving. Honorering van deze wensen zal invloed hebben op de adviespraktijk van de financieel adviseur.

Wetgevingswensen
Jaarlijks overleggen de AFM en DNB aan de minister van Financiën een lijst met wensen met betrekking tot aanpassing van de wet- en regelgeving. Voordat een dergelijke lijst openbaar wordt, is hierover al uitgebreid contact geweest tussen de drie organisaties. Een Minister die de waarschuwingen die de AFM en DNB via hun verzoeken voor aanpassing van wet- en regelgeving geven, negeert, en het ontbreken van passende wet- en regelgeving leidt tot incidenten waardoor consumenten schade lijden, heeft politiek “iets uit te leggen”. In de praktijk worden de wensen in de meeste gevallen dan ook later gevolgd door wetgeving.

In deze nieuwsbrief wordt de aanscherping wetgeving onderhoud behandeld.

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.