DFO Nieuwsbrief Covid-19: Proeftijd, gratis tekst nabellen zakelijke relaties, groei hypotheekaanvragen en heeft u zich al aangemeld voor het webinar? ; nr. 7

Wat te doen met medewerkers die nog in hun proeftijd zitten, gratis script voor het nabellen van zakelijke relaties, spectaculaire groei hypotheekaanvragen en voor het webinar over corona is veel belangstelling. U kunt hierover meer lezen in deze zevende DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Wel of niet doorgaan met medewerker in proeftijd?

Bureau DFO heeft onlangs een aantal keren de vraag van werkgevers voorgelegd gekregen wat te doen met medewerkers die nog in hun “proeftijd” zitten. Bureau DFO geeft hierop de volgende reactie.

Het is juridisch niet mogelijk, dus ook niet met toestemming van de werknemer, om de periode van de proeftijd te verlengen. Wel is het mogelijk om met de werknemer af te spreken dat de proeftijd wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van bijvoorbeeld twee of drie maanden. In een arbeidsrelatie mag er maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk arbeidscontract worden afgesloten. De proeftijd geldt hierbij als eerste contractperiode.  Dit betekent dat er na de proeftijd nog twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten met de medewerker kunnen worden afgesloten.

Het beleid van de overheid is erop gericht om gedwongen ontslagen, of het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, als gevolg van de coronacrisis zo veel als mogelijk tegen te gaan. Ook individuele werkgevers hebben hierin hun verantwoordelijkheid.

Veel belangstelling voor het gratis ING webinar over gevolgen Corona voor financieel advieskantoren

Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het webinar dat ING a.s. woensdag 25 maart vanaf 10.00 uur verzorgt. Bureau DFO levert aan dit webinar een bijdrage. Tijdens het webinar wordt met name ingegaan op de effecten die alle maatregelen rondom het coronavirus (kunnen) hebben voor financieel advieskantoren en de verschillende branches. Het webinar kan zonder kosten gevolgd worden.

Meer informatie en aanmelding kan via onderstaande link.

https://intermediair-spotler.ing.services

Gratis script voor actief nabellen

Docent en expert schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck heeft samen met Bureau DFO een script opgesteld dat medewerkers kunnen gebruiken om zakelijke klanten te bellen, om te inventariseren of deze ondernemers in het kader van het coronavirus maatregelen hebben genomen die vanuit verzekeringsoogpunt extra aandacht behoeven.

Beiden hebben hier de nodige tijd ingestoken. Toch vinden wij het niet juist om op dit moment hiervoor een financiële vergoeding te vragen. Daarom stellen wij u dit script zonder kosten ter beschikking. Wel vragen wij u uw gegevens op te geven. Zodra de situatie weer genormaliseerd is, zullen wij u attenderen op de opleidingen op het gebied van zakelijk schade die Bureau DFO samen met Anita Hol-Bubeck verzorgt. We hopen dat u goede ervaringen heeft met dit scenario en vertrouwen heeft dat ook de betreffende opleiding voor u en uw medewerkers een belangrijke meerwaarde heeft.

U kunt het script hier opvragen en direct downloaden

Spectaculaire stijging hypotheekaanvragen

Het Hypotheken Data Netwerk meldt dat er in de afgelopen week een spectaculaire stijging van het aantal hypotheekaanvragen heeft plaatsgevonden: een stijging van maar liefst 37%.

Bureau DFO denkt dat deze stijging vooral te verklaren is omdat bij veel kantoren op dit moment alle bestaande achterstanden worden ingelopen en bestaande zaken zo snel als mogelijk worden afgewikkeld.

Overigens laten ook ORV verzekeraars een stijging zien van het aantal ORV’s. Wij gaan ervanuit dat dit uiteraard deels te maken heeft met de stijging van de hypotheekaanvragen, maar ook met de grotere bewustwording bij zowel adviseurs als consumenten van het risico van vooroverlijden en de zeer geringe kosten om het financieel risico hiervan af te dekken.

Gratis uitleg BMKB-C regeling

Jan Buis, docent/trainer zakelijk financieren, die onder meer voor Bureau DFO de opleiding ‘Balanslezen’ en ‘Zakelijk krediet’ verzorgt, heeft een samenvatting van Borgstelling MKB-kredieten C opgesteld. Het betreft hier een verruiming van de huidige MKB regeling en bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro.

Financieel adviseurs kunnen zakelijke relaties die financieel getroffen zijn door het coronavirus attenderen op deze regeling, maar ook ondersteunen bij het voorbereiden op het gesprek met de bank. De notitie legt uit hoe de regeling in elkaar zit en op welke wijze de financieel adviseur zijn zakelijke relaties kan ondersteunen.

Klik hier voor het gratis document

Verdere vragen en Antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het Coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen.
We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: Stuur een mail naar: avanekeren@dfobv.nl