Geschiktheid beleidsbepaler; nr. 829

10/02/2020

Per 15 januari 2020 zijn de eisen die gesteld worden aan beleidsbepalers van financiële ondernemingen gewijzigd. In deze nieuwsbrief informeren wij u over deze wijziging.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Wie is een ‘beleidsbepaler’?
 • Betrouwbaarheid en geschiktheid
 • Nieuw: beleidsbepaler moet voldoende tijd hebben
 • De ‘te drukke’ meerderheidsaandeelhouder
 • Gevolgen bestaande beleidsbepalers

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Trendzicht 2020; nr. 828

06/01/2020

Onlangs publiceerde de AFM het Trendzicht 2020. In deze publicatie benoemt de AFM de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s in de financiële sector. Een van de genoemde trends is de digitalisering.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Innovatie richt zich op data
 • Innovators zijn ondersteunend en niet “verdringend”
 • Leveranciers adviessoftware niet onder toezicht
 • Klantreis wordt steeds meer digitaal
 • Stap 1 Het door de consument herkennen van een behoefte
 • Stap 2 Informatie zoeken
 • Stap 3 Mogelijkheden evalueren
 • Stap 4 Consument maakt keuze
 • Stap 5 Evaluatie
 • AFM: Positief maar niet zonder zorgen
 • Relevantie voor het intermediair

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Merkwaardige uitspraak Rechtbank Rotterdam; nr. 827

30/12/2019

Op 22 oktober 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam een opvallende uitspraak gedaan in een beroep dat een financieel dienstverlener tegen een besluit van de AFM had ingesteld. Bureau DFO betwijfelt of de uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep in stand zal blijven.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Beleidsbepalers moeten betrouwbaar en geschikt zijn
 • Uitgangspunt: Eerst toetsen dan benoemen
 • De voorgeschiedenis
 • Mevrouw B ingezet als stroman
 • Boete AFM: € 150.000
 • Het oordeel van de rechtbank
 • Hoger Beroep door AFM

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Controleer uw nieuwe beroepsaansprakelijkheidspolis; nr. 826

23/12/2019

Zoals veel beroepsbeoefenaren zijn ook financiële dienstverleners aansprakelijk te stellen voor eventuele (vermogens)schade van klanten, wanneer die het gevolg is van fouten in bedrijfsmatige activiteiten van de dienstverlener. Voor enkele specifieke bedrijfsactiviteiten geldt vanuit de toezichtwetgeving de verplichting om de betreffende activiteiten voldoende te hebben verzekerd, dan wel om een daarmee vergelijkbare voorziening te hebben getroffen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Aanpassing verzekerde bedragen assurantiebemiddeling
 • Controleer (overige) verzekerde rubrieken
 • Nieuwe dienstverlening adequaat verzekeren

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Aantal producten/aanbieders wijzigt: actualisering DVD vereist; nr. 825

06/12/2019

Adviseurs en bemiddelaars moeten sinds 1 juli 2013 beschikken over een DVD voor diensten met betrekking tot financiële producten waarvoor het verbod op provisie van kracht is. Daarbij gaat het voor een individueel kantoor natuurlijk uitsluitend om die financiële producten waarvoor het kantoor een advies- en/of bemiddelingsvergunning heeft.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Verschillende DVD’s voor verschillende diensten
 • Maak gebruik van DVD-generator in Digitaal Loket AFM
 • Verplicht op website
 • DVD moet beeld geven van actuele gemiddelde situatie
 • Afwijkingen DVD in concreet klantcontact is toegestaan
 • Vragenlijst doorlopen
 • Indicatie aantal producten die worden vergeleken
 • Benchmark is gewijzigd
 • Kloppen de door u gepubliceerde tariefindicaties nog?
 • Eigen teksten
 • Aanmaakdatum laatste DVD opslaan
 • Bureau DFO helpt u

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Privacyrechten van werknemers bij overname bedrijf; nr. 824

03/12/2019

De inwerkingtreding van de AVG in de Nederlandse wetgeving per 25 mei 2018 heeft er toe geleid dat ondernemingen een verhoogde belangstelling aan de dag hebben gelegd voor het op een goede wijze implementeren van privacyverplichtingen binnen het eigen bedrijf. Daarbij is er vooral aandacht geweest voor de privacyrechten van klanten. Nu er binnen onze bedrijfstak met grote regelmaat ondernemingen worden overgenomen door andere ondernemingen, is het goed om ook te kijken naar de privacyrechten van werknemers in dergelijke situaties.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
 • Overnemende partij heeft vóór daadwerkelijke overname geen grondslag
 • Werknemers hebben het recht om bij overname eigen personeelsdossier op te schonen
 • Documentatieset Privacy en Personeel

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Klachten bij aanbieders; nr. 823

29/10/2019

De AFM heeft dit jaar voor het eerst op gestructureerde wijze onderzoek gedaan naar de klachten die aanbieders van verzekeringen ontvangen. De resultaten van haar onderzoek naar geregistreerde klachten bij aanbieders heeft de AFM gepubliceerd in een rapport.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Klachtenregistratie is verplicht
 • Uitvraag door AFM uitsluitend bij aanbieders
 • Veel aanbieders en veel (?) klachten
 • Zorg goed voor bijna de helft van de klachten
 • Concentratie van klachten in beheerfase
 • Onderzoek zal worden herhaald
 • Klachtenregistratie bij adviseurs en bemiddelaars

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Advies en bemiddeling in zakelijk krediet; nr. 822

07/10/2019

Een groeiend aantal kantoren is actief, of oriënteert zich op het gebied van advies en bemiddeling van zakelijk krediet. In deze DFO Wft nieuwsbrief wordt ingegaan op deze ontwikkeling en op een aantal aandachtspunten op het gebied van Wft en het civiele recht.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

 • Sterke groei
 • Zakelijk krediet
 • Meerwaarde onafhankelijk adviseurs
 • Geen eisen op het gebied van Wft
 • Klachten bij KiFiD niet ontvankelijk
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Normale civielrechtelijke eisen gelden wel!
 • Informatiebijeenkomst

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.