Transport: Overmacht of doorbreking van de limiet?​ Nr. 15

10/07/2018

Schade aan of vermissing van vervoerde goederen tijdens transport leidt meestal tot discussie tussen vervoerder en ladingeigenaar. De vervoerder zoekt naar de ruimte die de CMR biedt om zich aan aansprakelijkheid te onttrekken. Daartegenover beproeft de ladingeigenaar de mogelijkheden die er zijn om zijn schade ongelimiteerd vergoed te krijgen.
Onlangs deed de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waar enerzijds een beroep op overmacht, en anderzijds een beroep op doorbreking van de limiet werd gedaan. De Rechtbank volgt in haar besluit de consistente lijn in bewijslastverdeling onder de CMR. Hoe zat het ook alweer?
De casus
DHL heeft een bestendige handelsrelatie met RSJ Transportes uit Portugal (hierna RSJ) en gaf op 30 maart 2015 in Eindhoven (onder meer) 10 pallets met laptops mee aan RSJ, voor vervoer naar Portugal. De 10 pallets maakten deel uit van een groupagezending.
Op de Autoroute in Frankrijk raakt de vrachtwagen van RSJ betrokken bij een ongeval. De chauffeur wordt meegenomen naar het ziekenhuis en de lading wordt door een bergingsbedrijf in bijzijn van de politie overgeladen. De lading wordt bij het bergingsbedrijf opgehaald door een andere chauffeur van RSJ en arriveert op 1 april 2015 alsnog in Portugal. Alhier blijken 7 van de 10 pallets laptops te ontbreken. De laptops op de wel aanwezige drie pallets zijn ernstig beschadigd door de stof Titanium Dioxide welke door RSJ in Nederland in grote hoeveelheid was bijgeladen.
DHL stelt RSJ aansprakelijk en vordert doorbreking van de limiet omdat sprake zou zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de zijde van RSJ. RSJ beroept zich daarentegen op overmacht en wijst alle aansprakelijkheid af. Wie krijgt gelijk?

Basisworkshop Transport en Verzekeren
Een goed financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant. Bijzondere omstandigheden, zoals beschreven in deze nieuwsbrief vragen om een gedegen kennis van de (transport)schadebehandelaar en dus ook van de verzekeringsadviseur.
Donderdag 6 september 13:30 – 17:00 uur​ (Hoevelaken)  meer informatie

Transport: Incoterms; de (on)wenselijkheid van ExWorks; Nr. 14

06/06/2018

ExWorks is een vaak gebruikte incoterm die de verkoper lijkt te bevrijden van alle problemen en risico’s die zich tijdens transport kunnen voordoen. Immers, de verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de koper laat weten dat diens goederen, verpakt en verzend-gereed klaar staan op de locatie van de verkoper. Vanaf dat moment hoeft de verkoper niets meer te doen en neemt de koper het risico en de verdere zorg over. Is dit in de praktijk net zo ideaal als deze theorie het laat lijken?

Vorm uw oordeel zelf aan de hand van de volgende, in de praktijk veelvuldig voorkomende, situaties.

Hoekstra is een fabrikant van elektrisch gereedschap. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan hoog in het vaandel. Van transport heeft Hoekstra echter geen kaas gegeten. Hij wil er daarom ook zijn vingers niet aan branden en levert uitsluitend ExWorks vanaf de locatie waar de voorraad handelsgoederen is opgeslagen. Dit staat zowel op de facturen als in de algemene leveringsvoorwaarden.

Op een willekeurige dag meldt zich een door de koper gestuurde vervoerder (chauffeur met bijrijder). Het valt Hoekstra op dat de chauffeur in de afhaalloods meer aandacht heeft voor de loods zelf als voor de goederen die hij moet meenemen. De bijrijder is nogal onhandig met de pompwagen waarmee hij de goederen in de vrachtwagen moet laden en neemt hiervoor veel tijd. In de tussentijd loopt de chauffeur wat door de loods en kijkt aandachtig rond. Hoekstra vertrouwt het niet en maant hen tot spoed om ze kwijt te zijn uit de loods. Hij houdt er een erg onbehaaglijk gevoel aan over. Heeft de chauffeur gekeken naar de in- en uitgangen van de loods, de wijze waarop de loods beveiligd is en hoe de goederen in de loods zijn verdeeld, om misschien nog eens onaangekondigd terug te komen?

Lees verder


Incoterms verdienen aandacht!
Wilt u uw klant hierin duidelijk adviseren? En daarmee uw klant de meest passende goederen transportverzekering aanbieden?

Meer kennis
In de workshop van 28 juni aanstaande worden de incoterms helder uiteengezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie laten we u zien waar de kwetsbaarheden zitten. Een directe meerwaarde in uw advies aan uw klant!

Donderdag 28 juni 09:30 – 13:00 uur​ (Breukelen) meer informatie

Transport: De logistieke sector groeit; Nr. 13

09/03/2018

De logistieke sector zit fors in de lift. Bijna wekelijks lezen we berichten over de groei aan omzet voor de logistieke sector, toename van volume in goederenstromen of de opening van nieuwe, grootschalige distributiecentra. Bedrijven hebben moeite de vraag naar goederen bij te houden en voeren de druk op logistiek dienstverleners op.

Dit vertaalt zich ook in een toename van risico’s

  • Nieuwe (transport)bedrijven gaan van start met of zonder gedegen ervaring.
  • Werken onder tijdsdruk vergroot de kans op fouten en ongelukken. Vervelend, want op elke partij goederen wordt ergens gewacht en met elke zending hangen betalingen samen. Een schade werkt als zand in een geöliede machine en frustreert diverse processen.
  • Bij een tekort aan personeel wordt tijdelijk personeel ingehuurd wat natuurlijk een prima oplossing kan zijn. Is er daarbij echter wel voldoende aandacht voor screening van ingehuurde personeelsleden? Het risico dat gevoelige bedrijfsinformatie (toegangscodes, beveiligingssystemen, aanwezige goederen, geplande routes) op straat terecht komt is fors. Naar schatting vindt 80% van de diefstallen en vermissingen plaats tijdens opslag en transport doordat vertrouwelijke informatie uit het bedrijf wordt gelekt.

Wat van ver komt, is mooi

  • Rederijen breiden de capaciteit voor zeetransport uit en nemen daarbij forse risico’s. De investeringen pakken niet altijd goed uit. De recente faillissementen van enkele rederijen, waarvan Hanjin de meest bekende is, illustreren dit.
  • Deze week kwam ook het bericht over een grote brand aan boord van een containerschip van Maersk in de Arabische Zee. Aan boord een kleine 8.000 containers, onderweg van Singapore naar (onder meer) Europa. Grote en kleine incidenten zijn geen uitzondering tijdens zeevervoer. De gevolgen voor bedrijven die op goederen wachten zijn echter vaak groot.

Uw klant, of die nu optreedt als dienstverlener in de logistieke sector, of gebruik maakt van deze sector voor haar eigen goederen, is zich veelal niet bewust van deze risico’s. Daarom heeft uw klant belang bij een adviseur die hem hierover in begrijpelijke taal kan informeren.


Maakt u voor uw klant het onderscheid door de risico’s en (verzekerings-)oplossingen te bespreken?
De basisworkshop Transport en Verzekeren van Bureau DFO en Kenniscentrum InTo Transport geeft u de handvatten voor uw gesprek met de klant.

donderdag 6 september 2018, Hoevelaken, 13:30 – 17:00 uur meer informatie

Transport: Papieren vervoerder of expediteur? nr. 12

20/02/2018

Het (meerdere keren) uitbesteden van een aangenomen transport is in de vervoersbranche heel gebruikelijk. Als opdrachtgever of ladingbelanghebbende is het daardoor niet altijd eenvoudig vast te stellen welke partijen allemaal betrokken zijn bij het transport van jouw goederen. Toch is dat, in geval van schade, belangrijk om te weten. Zodat een claim tijdig en bij de juiste partij kan worden neergelegd.

Verwarring ontstaat bijvoorbeeld, wanneer een transportbedrijf op een claim reageert met de opmerking “Ik heb niet zelf vervoerd maar de opdracht aan een ander bedrijf verstrekt. Ik was eigenlijk alleen expediteur, je moet bij die ander zijn”. Is het zo eenvoudig voor een vervoerder om door te verwijzen?

Een voorbeeld, ontleend aan de praktijk. Klik hier

Bepaling van de aansprakelijkheidslimiet, hoe zit dat eigenlijk? nr. 11

17/10/2017

In deze editie van de nieuwbrief Transport wordt bekeken hoe de aansprakelijkheidslimiet wordt bepaald.
Aan de hand van een casus wordt bezien hoe de rechterlijke macht de aansprakelijkheidslimiet bepaalt,
waarbij dient te worden aangetekend, dat feiten en omstandigheden uiteraard per individuele situatie
worden beoordeeld. Desalniettemin een leerzame casus voor een ieder die in de praktijk met dergelijke
situaties te maken heeft!

Lees hier de casus

Een “handtekening op glas”, transparant? nr. 10

17/10/2017

We kennen ze allemaal. De pakketdiensten. De met reclame beplakte Sprinters, Transporters, Transits
en welke types bestelbus nog meer, maken een vast deel uit van het bekende straatbeeld. Bezorgers in
polo met of zonder bedrijfslogo lopen bedrijven en kantoren in en uit om pakketten te bezorgen.
Gemak dient de mens. Veelal hebben de bezorgers geen pen en papier meer bij zich maar nog slechts
een handcomputer. Hierop wordt je als ontvanger gevraagd een handtekening te plaatsen, op het
moment dat je het pakket in ontvangst neemt. Soms met een plastic pennetje maar soms ook gewoon
met je vinger. De krabbel zelf zie je vaak niet eens, “maar die staat er wel hoor”, stelt de bezorger je
gerust.

Is het wel zo geruststellend dat die krabbel daar staat? Waar komt die krabbel eigenlijk terecht?
En heeft deze werkwijze met de handcomputer van de bezorger de zelfde waarde en betekenis als het
aftekenen van de vrachtbrief?

Wat denkt u? Lees het in de casus

Hoe sneller hoe beter; nr. 9

02/05/2017

Een Nederlands handelsbedrijf in agrarische producten, Agrico, laat twee verschepingen van elk vijf containers pootaardappelen, twee dagen na elkaar, vanuit Rotterdam naar Bangladesh vervoeren. De pootaardappelen komen alle uit dezelfde oogst en gaan voorzien van alle vereiste gezondheids- en kwaliteitscertificaten op transport. Agrico geeft de rederij instructie de temperatuur in de containers in te stellen op +8 gr. C. waarbij de ventilatieroosters maximaal geopend moeten zijn.
Het verloop van het transport
De eerste zending van vijf containers was door Agrico verkocht en wordt namens de koper opgehaald in de haven van Bangladesh. Een week na aankomst in Bangladesh ontvangt de koper de goederen op haar bedrijf en treft in twee van de vijf containers veel verrotte aardappelen. In tegenstelling tot de instructies waren de ventilatieroosters van vier van de vijf containers gesloten. De koper neemt hierover contact op met Agrico en op haar beurt stuurt Agrico een aansprakelijkstelling aan de rederij. Een week
na deze aansprakelijkstelling vindt gezamenlijke expertise plaats en wordt vastgesteld dat de aardappelen uit de twee containers als totaal verloren moeten worden beschouwd door rotting en bederf.
Bij het uithalen van de tweede zending van vijf containers, door een agent van Agrico, wordt direct op de terminal geconstateerd dat de ventilatieroosters van de containers gesloten zijn. De containers worden ter plaatse geopend en hierbij wordt, in drie van de vijf containers, veel rotting geconstateerd. De bevoegde overheidsinstantie in Bangladesh laat de containers in quarantaine plaatsen en verbiedt de invoer ervan, vanwege “ernstige rotting en bederf”. Agrico stelt direct de rederij aansprakelijk voor
de schade.
Hoe het afloopt leest u in de casus.

Kopje koffie?; nr. 8

02/05/2017

De Paasdagen naderen met rasse schreden. Eén van uw klanten, modezaak De Beer in Nijmegen, koopt (Exworks Macon) een partij mooie paasbonbons bij een chocoladefabriek in Macon, Midden-Frankrijk. De bonbons zijn bedoeld om de klanten tijdens het winkelen in deze gezellige voorjaarsperiode een kopje koffie met bonbon aan te bieden.

De Beer laat het organiseren van transport meestal aan haar (kleding)leveranciers over en heeft hier niet erg veel ervaring mee.  De Beer vraagt hier logistiek dienstverlener Janssen Transport en Expeditie uit de buurt of deze het transport van de bonbons voor hem kan regelen. “Zeker kan ik dat” is het antwoord van Janssen Transport en Expeditie. Locatie, leverdatum en prijs worden besproken en De Beer vertrouwt erop dat alles in orde komt.

Dat alles niet helemaal in orde komt leest u in de casus.

Zorgvuldigheid voorop; nr. 7

02/05/2017

Veel bedrijven vinden het volkomen vanzelfsprekend dat, wanneer een transportbedrijf haar de vervoerde goederen met schade aanlevert, de vervoerder de schade vergoedt. Het belang van het zelf verzekeren van de goederen tijdens transport wordt op deze manier vaak onderschat. In deze nieuwsbrief leggen we u een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie voor.

Een transportbedrijf arriveert bij de geadresseerde. Direct bij het openen van de laadruimte is voor zowel de chauffeur als de ontvanger duidelijk zichtbaar dat de goederen waterschade hebben. De huifzeilentrailer blijkt op meerdere plaatsen in het dak lek te zijn.

De goederen worden gelost en in de loods van de ontvanger geplaatst. De ontvanger plaatst vrij achteloos (slechts) zijn handtekening op de vrachtbrief die de chauffeur hem voorlegt. Omdat de chauffeur de schade immers zelf ook heeft kunnen waarnemen, gaat de ontvanger er van uit dat een schadeloosstelling snel zal volgen.

Is deze vanzelfsprekendheid terecht? Lees het in de casus.

Aansprakelijkheid van de vervoerder, zwart/wit? Of toch grijs…?; nr. 6

02/05/2017

Regelmatig komt het voor dat goederen beschadigd raken tijdens transport omdat ze niet goed zijn vastgezet in de vrachtwagen. Wie is er aansprakelijk voor deze schade? Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2015 laat zien dat de beoordeling van de aansprakelijkheid van de vervoerder niet altijd zwart wit is.

Tijdens een transport van Letland naar Nederland raken de goederen tijdens transport beschadigd omdat de goederen  niet goed zijn vastgezet in de vrachtwagen. De afzender (belanghebbende bij de lading) en de vervoerder zijn het erover eens dat dat de oorzaak is van de schade.

Bij aankomst is er forse schade aan de goederen. Is de vervoerder hiervoor aansprakelijk? – Natuurlijk! De vervoerder heeft immers een resultaatverplichting. Goed erin, goed eruit! Dat heeft hij hier niet voor elkaar gekregen. Hij is daarom volledig aansprakelijk voor de schade. OF – Nee de vervoerder is helemaal niet aansprakelijk. De afzender heeft de goederen toch niet goed genoeg vastgezet?